Droga Krzyżowa na Majdanku 2024

Śpiewnik XXIV Drogi Krzyżowej na Majdanku

            Już dziś, po raz kolejny na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku odbędzie się nabożeństwo drogi krzyżowej. Jego uczestnicy będą stąpać po śladach więźniów obozu koncentracyjnego rozważając Mękę Jezusa Chrystusa. Tegorocznej – XXIV edycji wydarzenia – przyświecać będą słowa „Uczono: Nie ma Miłości”. Wspólna modlitwa rozpocznie się 22 marca o godz. 18.00 w przy Pomniku-Bramie.

            Tradycyjnie organizatorzy przygotowali dla uczestników spotkania w formie książkowej trzy tysiące śpiewników. Nowością w tym roku będzie śpiewnik w wersji elektronicznej.

           

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1135734217332608/

Droga Krzyżowa na Majdanku 2024

grafika stanowisko rady młodych (w poziomie na stronę www) (002)

Stanowisko Rady Młodych Archidiecezji Lubelskiej w sprawie ochrony życia ludzkiego

My, członkowie Rady Młodych Archidiecezji Lubelskiej, jako przedstawiciele wspólnot młodzieżowych działających na terenie Archidiecezji w duchu odpowiedzialności za kształt życia społecznego w naszej Ojczyźnie, chcemy jednoznacznie opowiedzieć się po stronie prawa do życia i wartości każdej istoty ludzkiej, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

Dostrzegamy toczącą się debatę publiczną dotyczącą możliwości decydowania o ludzkim życiu na wczesnym etapie jego rozwoju. W tym kontekście chcemy wyrazić nasze stanowisko w sprawie ochrony ludzkiego życia. Jesteśmy przekonani, że jest ono w pełni racjonalne i do przyjęcia przez każdego człowieka, który w swoim postępowaniu kieruje się dobrze uformowanym sumieniem. Dla nas samych dodatkowym argumentem przemawiającym za ochroną życia jest płynące z wiary przekonanie, że jest ono darem od Boga Stwórcy. Tak cennego daru nie wolno nikomu odbierać.

1. Jako ludzie młodzi mamy świadomość, że akt poczęcia, zgodnie z wiedzą naukową, rozpoczyna istnienie nowego bytu, odrębnej istoty, która jest osobą ludzką. Ma ona niezbywalną wartość i godność. Niezależnie od stadium rozwoju oraz stanu zdrowia przysługuje jej prawo do życia. Dostrzegamy zatem moralne zło aborcji, jako działania wymierzonego wprost przeciwko życiu człowieka w prenatalnej fazie rozwoju.

W kontekście proponowanej liberalizacji prawa aborcyjnego zauważamy poważne niebezpieczeństwo dyskryminacji dzieci przed narodzeniem z uwagi na podejrzewane u nich zaburzenia i choroby. Takie eugeniczne podejście stanowi odrzucenie bezwarunkowego i niezbywalnego prawa do życia istoty ludzkiej, stawiając na pierwszym planie subiektywnie ocenianą „jakość życia”, a nie świętość życia samego w sobie. Tym bardziej nie zgadzamy się z uznaniem aborcji za „prawo człowieka”, ponieważ odrzuca ona człowieczeństwo i osobowy, a zatem ludzki, status dziecka nienarodzonego, mając na celu odebranie mu życia.

Z niepokojem dostrzegamy także tendencję do przeciwstawiania interesów kobiety-matki interesom poczętego dziecka, oraz do wyłączania z procesu decyzji mężczyzny-ojca dziecka, co związane jest z fałszywym rozumieniem „wolności wyboru” i „decydowania o sobie” kobiet. Konfrontowanie interesów matki i dziecka, szczególnie w sytuacji zagrożenia zdrowia (także psychicznego) kobiety, zaburza naturalny proces kształtowania się osobowej więzi między matką i jej nienarodzonym dzieckiem. Kobieta-matka będąca w kryzysie, nie potrzebuje aborcji, lecz społecznego i instytucjonalnego wsparcia. W sytuacji, kiedy rodzice dowiadują się o poważnej, nieuleczalnej chorobie dziecka, takiego wsparcia mogą udzielić hospicja perinatalne. Warto również podkreślić, że, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, stan obecnej wiedzy medycznej pozwala w wielu przypadkach zatroszczyć się zarówno o dziecko, jak i o matkę. Jeśli uratowanie obu osób nie jest możliwe, zgodnie ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego, dopuszczalne są działania medyczne podejmowane w celu ratowania matki, również wtedy, gdy w sposób niezamierzony w wyniku tych działań dojdzie do śmierci dziecka. Nie jest to jednak nigdy działanie celowe wymierzone przeciwko dziecku.

2. Ponadto uznajemy, że każdemu człowiekowi przysługuje prawo do poczęcia w akcie małżeńskim kobiety i mężczyzny. Będąc osobami wierzącymi, uczestnictwo w prokreacji postrzegamy jako miejsce szczególnej współpracy z Bogiem – Dawcą wszelkiego życia. Niewątpliwie pragnienie potomstwa jest pragnieniem szlachetnym, a jego brak jest źródłem cierpienia dla wielu małżonków. Jednakże te fakty nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla niegodziwych form poczęcia, jakimi są tzw. techniki rozrodu wspomaganego, w tym “in vitro”. Jego stosowanie wiąże się z koniecznością decydowania o tym, kto ma prawo żyć i rozwijać się, a komu to prawo zostanie odebrane. Jednocześnie z pełną świadomością podkreślamy, że każdy człowiek, niezależnie od okoliczności poczęcia, ma wielką wartość i niezbywalną godność w Bożych oczach.

3. W kontekście świętości daru przekazywania życia i ludzkiej seksualności dostrzegamy także niegodziwość antykoncepcji, jako metody wyłączającej ze współżycia cel prokreacyjny. Daje to przyzwolenie na podejmowanie przypadkowych, pozamałżeńskich stosunków seksualnych i stoi w sprzeczności z cnotą wstrzemięźliwości i czystości, „nie sprzyja (…) przygotowaniu do kierowania (…) seksualnością w sposób dojrzały i bezpieczny, ale raczej uczy rezygnacji z panowania nad sobą, nad własnym ciałem i popędem seksualnym” (1). Jest to tym bardziej niegodziwe, że środki antykoncepcyjne (tzw. pigułki „dzień po”) mają być dostępne już dla osób nieletnich, które ukończyły 15 rok życia. Preparaty te w tak młodym wieku są szczególnie szkodliwe, ze względu na trwający rozwój i kształtującą się równowagę hormonalną kobiety. „Stosowanie tabletek „po” przyczynia się do traktowania ciąży jako problemu, z którym trzeba walczyć wszelkimi środkami, włącznie z aborcją. W konsekwencji zmniejsza się szacunek dla życia człowieka i zwiększa się akceptowalność procedur medycznych związanych z jego niszczeniem. Z punktu widzenia etycznego stosowanie takich środków jest niemoralne, gdyż zawiera w sobie akceptację zniszczenia życia konkretnej osoby” (1). Należy przypomnieć, że niektóre środki traktowane jako antykoncepcyjne (w tym tzw. pigułka „dzień po”) w rzeczywistości mają także działanie wczesnoporonne i abortywne, prowadzące do śmierci żyjącej istoty ludzkiej w bardzo wczesnej fazie rozwoju.

Kościół od wieków stoi na straży świętości życia, nie poprzestając jedynie na głoszeniu tej prawdy, ale będąc prawdziwym obrońcą życia i instytucją, która w realny sposób niesie pomoc rodzinom, a szczególnie matkom i dzieciom, przed i po narodzeniu. Głosząc zatem Ewangelię życia, podkreślamy wraz z Kościołem piękno ludzkiej seksualności przeżywanej w czystości jako bezinteresowny dar dla współmałżonka.

Raz jeszcze, jako ludzie młodzi, należący do wspólnot Archidiecezji Lubelskiej i aktywni w życiu Kościoła, potwierdzamy i zaświadczamy, że w pełni zgadzamy się z nauczaniem Kościoła Katolickiego dotyczącym ochrony życia i prokreacji. Mamy świadomość toczącej się walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Nie zgadzamy się z manipulowaniem opinią publiczną, wprowadzaniem w błąd młodych ludzi oraz promowaniem wśród nich demoralizacji i braku odpowiedzialności. W pełni świadomie inspirowani nauczaniem Chrystusa, wybieramy życie i chcemy świadczyć o Nim w naszych środowiskach. Pamiętając o słowach naszego Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40), chcemy być głosem tych, którzy sami nie mogą się bronić. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli oraz do sumień rodaków, przypominając, że pójście za Chrystusem wymaga radykalnego opowiedzenia się za tym, czego od dwóch tysięcy lat niezmiennie naucza Kościół. Ten, kto podważa nauczanie Kościoła, a tym bardziej jawnie mu się sprzeciwia, traci łączność z Ciałem Chrystusa przez utratę łaski uświęcającej. Dzisiaj wołamy wraz ze św. Janem Pawłem II: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!” (Evangelium vitae nr 5).

W imieniu Rady Młodych Archidiecezji Lubelskiej
Maria Jakubowska
Przewodnicząca

Lublin, dn. 19.03.2024 r.

1. Konferencja Episkopatu Polski. Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych odnośnie stosowania tzw. antykoncepcji doraźnej. [Online] 31 01 2024. https://episkopat.pl/zespol-ekspertow-kep-ds-bioetycznych-stosowanie-tabletek-po-jest-z-punktu-widzenia-etycznego-niemoralne/.

           

Rada Młodych powstała jesienią 2021 roku. Jest organem zrzeszającym przedstawicieli wspólnot młodzieżowych Archidiecezji Lubelskiej. Aktualny wykaz wspólnot i ich przedstawicieli znajduje się na stronie: https://cdmlublin.pl/cdm-rada-mlodych/

           

Droga Krzyżowa na Majdanku 2024

XXIV Droga Krzyżowa na Majdanku

            Tradycyjnie, w piątek poprzedzający Niedzielą Palmową na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku odbędzie się nabożeństwo drogi krzyżowej. Jego uczestnicy będą stąpać po śladach więźniów obozu koncentracyjnego rozważając Mękę Jezusa Chrystusa. Tegorocznej – XXIV edycji wydarzenia – przyświecać będą słowa „Uczono: Nie ma Miłości”. Wspólna modlitwa rozpocznie się 22 marca o godz. 18.00 w przy Pomniku-Bramie.

            W tym roku rozważania drogi krzyżowej będą nawiązywały do losów miłości na przestrzeni wieków: od biblijnego Przykazania Miłości przez poszukiwanie miłości w losach więźniów Majdanka po szacunek wobec tego uczucia dzisiaj. Tradycyjnie również uczestnicy spotkania nie zapomną o modlitwie w intencji pokoju: jak co roku, na zakończenie spotkania wybrzmi modlitwa o pokój skierowanej do Boga przez przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościoła Greckokatolickiego.

            Organizatorami wydarzenia są Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Gospodarzem miejsca jest Państwowe Muzeum na Majdanku. Patronat duchowy nad wydarzeniem objął Metropolita Lubelski – Abp Stanisław Budzik. Patronat medialny: TVP3 Lublin, Gość Niedzielny, Niedziela Lubelska, Radio PLUS Lublin oraz Polskie Radio Lublin.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1135734217332608/

Droga Krzyżowa na Majdanku 2024

IMG_1424

Młodzieżowa poMOC duchowa

Potrzebujesz rozmowy? Chciałbyś/chciałabyś porozmawiać o Bogu, o powołaniu, o drugim człowieku albo po prostu o sprawach życia codziennego. A może po prostu chcesz się komuś wygadać!
Nasi duszpasterze, siostry zakonne oraz małżonkowie czekają na Ciebie, by pomóc Tobie w podążaniu Bożą ścieżką 😊

stypendia23_24

Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia – nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków o nowe stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wstępna rekrutacja potrwa do 15 grudnia 2023 r. Stypendia mogą być przyznawane między innymi dzięki życzliwości ofiarodawców zbiórki organizowanej w ramach obchodów Dnia Papieskiego.

O nowe stypendium mogą się ubiegać uczniowie od VII klasy szkoły podstawowej do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. Pozostałe kryteria jakie powinien spełnić kandydat to:

  • zaangażowanie w życie wspólnoty Kościoła
  • średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole średniej
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; obecnie jest to kwota 2520 złotych (dokładny sposób wyliczenia dostępny na stronie www.dzielo.pl)
  • zamieszkanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców
  • pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy,
  • szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie

W sprawach związanych z uzyskaniem stypendium prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Archidiecezji Lubelskiej, ks. Mateuszem Wójcikiem (ks.mateusz.wojcik@dzielo.pl)

Dodatkowe informacje dotyczące funduszu stypendialnego można uzyskać pod adresem www.dzielo.pl

received_884147292849846

III chełmskie obchody Światowego Dnia Młodzieży

Zapraszamy na III CHEŁMSKIE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 26 listopada w parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Wydarzenie rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 17:00, a następnie o 18:00 będą świadectwa i uwielbienie. Nie może Cię zabraknąć!

FB_IMG_1700607185191

Światowe Dni Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej

Zapraszamy na wspólne obchody Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej! 🥳
W tym roku świętujemy pod hasłem papieża Franciszka “Radując się w nadziei” 🤗
W ramach swojego święta Młodzi z różnych wspólnot będą modlić się i spędzać czas wspólnie z ubogimi. 🙏
Pierwsze spotkanie już 19.11 o godz.11.30 w Archikatedrze razem z Młodymi z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży 🤩 następne spotkania będą rozpoczynały się o godz. 18.00:
21 listopada – w parafii pw. Św. Michała Archanioła, organizowane przez Centrum Wolontariatu wraz z Ruchem Światło-Życie
22 listopada – w parafii pw. św. Teresy, organizowane przez Centrum Wolontariatu ze wspólnotami Galilea i KSM
23 listopada – w parafii pw. MB Królowej Polski, organizowane przez Centrum Wolontariatu i młodych z parafii
24 listopada w parafii pw. św. Michała, organizowane przez Centrum Wolontariatu oraz siostry Nazaretanki i młodych z Akademii Młodzieżowej

25 listopada o godz. 11.30 będą miały miejsce główne obchody w trakcie których odbędzie się Msza Święta i adoracja⛪️, a swoje świadectwa wygłoszą Młodzi, którzy uczestniczyli w ŚDM w Lizbonie
Zapraszamy do wspólnego świętowania!

slider_bychwa

Bychawskie Dni Młodych

Dziękujemy, że byliście z nami w Bychawie! ❤️W zeszły weekend świętowaliśmy wspólnie podczas Bychawskich Dni Młodych🤩, wzięliśmy udział we Mszy Świętej🙏, wysłuchaliśmy świadectw młodych i podziwiliśmy wystawę “Bychawa na Światowych Dniach Młodzieży”. Cieszmy się również, że był z nami ks. Tomasz Koprianiuk dyrektor Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Gorąco gratulujemy organizatorom tak udanego wydarzenia! 👌

FB_IMG_1700608306382

Spotkanie przed wyjazdem do Lubljany

Dziękujemy, że byliście z nami! 🤗

11 listopada odbyło się spotkanie w duchu Taizé, na którym gościliśmy Lidię i Pię – wolonatriuszki przygotowujące Europejskie Spotkanie Młodych w Lubljanie🇸🇮Razem z nimi i młodymi dowiedzieliśmy się więcej o spotkaniu w Lubljanie, integrowaliśmy się i modliliśmy. Link do zapisów na wyjazd do Lubljany:👉 https://forms.gle/uKTGKpJqDh36s7em9

FB_IMG_1699477360327-1

Młodzieżowa poMOC duchowa

Potrzebujesz rozmowy? Chciałbyś/chciałabyś porozmawiać o Bogu, o powołaniu, o drugim człowieku albo po prostu o sprawach życia codziennego. A może po prostu chcesz się komuś wygadać! Nasi duszpasterze, siostry zakonne oraz małżonkowie czekają na Ciebie, by pomóc Tobie w podążaniu Bożą ścieżką 😊

plogo

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej istnieje od lutego 1998 roku. Poprzednia siedziba mieściła się przy Kościele pw. Ducha Świętego. Obecnie można nas znaleźć przy Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lublinie.

W ramach Centrum proponujemy zarówno szereg spotkań i wydarzeń, które pomagają w rozwoju duchowym, jak też możliwość zaangażowania w wartościowe inicjatywy.

Dane kontaktowe

Obserwuj nas

Szybki kontakt

Realizacja strony: Media Machine