IMG_2721
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie zaprasza we wtorki, środy i czwartki na rozmowę i spotkanie do sal CDM przy ul. Filaretów 7. Tutaj czekają na młodych osoby konsekrowane: siostry i bracia zakonni oraz kapłani, ale również wspaniali małżonkowie. Duszpasterze młodzieży i osoby konsekrowane chcą dzielić się wiarą, słuchać młodych i rozmawiać, wspólnie szukać Chrystusa oraz pomóc w rozeznaniu dróg życia człowieka z Panem Bogiem. Chcą by dobra atmosfera spotkania przy kawie czy herbacie sprzyjała rozmowom o ważnych sprawach. Zainspirowanie słowami Papieża Franciszka z adhortacji skierowanej do młodych „Christus vivit” pragniemy w ten sposób odpowiedzieć na apel Ojca Świętego i jeszcze bardziej towarzyszyć w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Papież napisał, że „trzeba, by ludzie młodzi byli szanowani w swojej wolności, ale potrzebują także towarzyszenia” [242]. Towarzyszenia w radościach: „trzeba im towarzyszyć i wspierać, aby ujawniły się talenty, umiejętności i kreatywność młodych, oraz zachęcać ich do brania odpowiedzialności [170], ale także w trudnościach: w młodych znajdujemy też wyryte w duszy doznane ciosy, porażki, smutne wspomnienia. Wielokrotnie „są to rany ich osobistych porażek, zniweczonych pragnień, dyskryminacji i niesprawiedliwości, braku poczucia, że są kochanymi i uznanymi”. Ponadto są to „także rany moralne, ciężar własnych błędów, poczucie winy z powodu pobłądzenia”. Jezus staje się obecny w tych krzyżach ludzi młodych, aby zaofiarować im swoją przyjaźń, ulgę, swoje uzdrawiające towarzyszenie, a Kościół chce być Jego narzędziem w tej drodze ku wewnętrznemu uzdrowieniu i pokojowi serca [por. 83]. Dlatego pragniemy, aby ostatecznie znaleźli Chrystusa „towarzysza i przyjaciela młodych” [34].
IMG_3810
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie zaprasza na dyżury gdzie czekają na młodych osoby chętne do podzielenia się swoim wolnym czasem i rozmowy, siostry zakonne, małżonkowie oraz kapłani. Duszpasterze młodzieży i osoby konsekrowane chcą dzielić się wiarą, słuchać młodych i rozmawiać, wspólnie szukać Chrystusa oraz pomóc w rozeznaniu dróg życia człowieka z Panem Bogiem. Chcą by dobra atmosfera spotkania przy kawie czy herbacie sprzyjała rozmowom o ważnych sprawach. Zainspirowanie słowami Papieża Franciszka z adhortacji skierowanej do młodych „Christus vivit” pragniemy w ten sposób odpowiedzieć na apel Ojca Świętego i jeszcze bardziej towarzyszyć w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Papież napisał, że „trzeba, by ludzie młodzi byli szanowani w swojej wolności, ale potrzebują także towarzyszenia” [242]. Towarzyszenia w radościach: „trzeba im towarzyszyć i wspierać, aby ujawniły się talenty, umiejętności i kreatywność młodych, oraz zachęcać ich do brania odpowiedzialności [170], ale także w trudnościach: w młodych znajdujemy też wyryte w duszy doznane ciosy, porażki, smutne wspomnienia. Wielokrotnie „są to rany ich osobistych porażek, zniweczonych pragnień, dyskryminacji i niesprawiedliwości, braku poczucia, że są kochanymi i uznanymi”. Ponadto są to „także rany moralne, ciężar własnych błędów, poczucie winy z powodu pobłądzenia”. Jezus staje się obecny w tych krzyżach ludzi młodych, aby zaofiarować im swoją przyjaźń, ulgę, swoje uzdrawiające towarzyszenie, a Kościół chce być Jego narzędziem w tej drodze ku wewnętrznemu uzdrowieniu i pokojowi serca [por. 83]. Dlatego pragniemy, aby ostatecznie znaleźli Chrystusa „towarzysza i przyjaciela młodych” [34]. Ponadto, w pierwsze czwartki miesiąca, przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży organizowane jest spotkanie. Modlimy się o rozeznanie powołania,nie tylko do życia konsekrowanego. Wydarzenie rozpoczyna się Mszą Świętą o 19:00, następnie można wysłuchać konferencji, świadectwa o życiu małżeńskim lub zakonnym i drodze rozeznawania powołania. Serdecznie zapraszamy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży AL