Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej

W 2013 roku w głowach kilku osób zakiełkował pomysł, aby stworzyć wydarzenie, na którym zgromadzą się ludzie młodzi z Archidiecezji Lubelskiej. Już w sierpniu odbył się pierwszy SMAL. Miał on wymiar zaledwie jednodniowego spotkania. Zgromadziło się wtedy blisko pół tysiąca młodych ludzi. W 2015 roku spotkanie trwało 2 dni, wtedy to gościliśmy symbole Światowych Dni Młodzieży, Krzyż i Ikonę Matki Bożej „Salus Populi Romani”. W 2016 roku SMAL został rozszerzony do 3 dni. Jak do tej pory najwięcej uczestników zgromadziło się w 2015 roku i było to prawie 800 osób.

Celem Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej jest doświadczenie przez młodego człowieka  radości z wiary przeżywanej we wspólnocie oraz budowanie i pogłębianie jego relacji z Chrystusem. Jest też okazją, by spotkać dawno niewidzianych przyjaciół i nawiązać nowe znajomości. Kolejno hasłami spotkania były “Łyknij życia”, “Jaka jest twa cena?”, “Kochaj na czysto”, “Poznaj się!” i “Dasz wiarę?”.

Co roku w programie spotkania można znaleźć koncerty, konferencje, spotkania w grupach, modlitwę, akcje ewangelizacyjne oraz warsztaty. Do tej pory na Spotkaniu Młodych Archidiecezji Lubelskiej naszymi gośćmi byli: ks. Radosław Karczewski, br. Adam Zwierz OFMCap, ks. Adam Bab, zespół niemaGOtu, Maleo Reggae Rockers, Porozumienie, TGD, Arkadio, Magdalena Frączek (Love Story).

Zapraszamy do Garbowa i na facebooka: https://www.facebook.com/SMAL2018/