Skład Rady Młodych

1. Grzegorz Supryn - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

2. Wiktoria Siwek - Ruch Światło-Życie

3. Jan Barycki - Lubelska Szkoła Ewangelizacji Miriam

4. Anna Wilk - Przyjaciele Oblubieńca

5. Paweł Ozga - Akademia Młodzieżowa

6. Anna Matuszewska - Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej

7. Maciej Kowalczyk - Liturgiczna Służba Ołtarza

8. Maria Jakubowska - Wspólnota Guadalupe

9. Magdalena Zarembska - Centrum Wolontariatu

10. Angelika Cyranek - Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea

11. Julia Kałdonek - Przedstawiciel młodzieży licealnej

12. Justyna Balicka - Młodzieżowy Zespół Synodalny

13. Katarzyna Straszewska - Przedstawiciel rejonowych duszpasterstw młodych

14. Nikola Łaguń - Związek Harcerstwa Polskiego

15. Mateusz Budzyński - Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie

16. Adrianna Kołodziej - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

Obraz1