Czym są Światowe Dni Młodzieży?

 

 

 

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

uid_c0ec94547325eaa5d705157f969bb34a1655808060976_width_960_play_0_pos_0_gs_0_height_540

Gdzie  się odbywają?

Światowe Dni Młodzieży odbywają się co dwa- trzy lub cztery lata od 1986 roku.  Od 20 lat ŚDM jest organizowany na przemian w Europie i innych kontynentach. Miejsce kolejnego spotkania ogłasza Papież w ostatnim dniu trwającego ŚDM, na tzw. Mszy posłania.

Nadchodzące ŚDM 2023, odbędą się w Lizbonie.

Ile czasu trwają ŚDM?

ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona

Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona  Matki Bożej Salus Populi Romani.  Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.

więcej informacji na temat krzyża oraz ikony:
Symbole ŚDM - Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży (sdmpolska.pl)

Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”?

Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.

Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?

Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i Festiwalu Młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Targi Powołaniowe.

Ważne dopowiedzenie:

Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy wraz z wypełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania.

Informacje pochodzą ze strony:
Idea - Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży (sdmpolska.pl)

symbole-sdm16501220251
symbole-sdm16501220252

Jak zgłaszać grupy i kiedy odbywają się modlitwy?

1. W wydarzeniu może uczestniczyć młodzież od 14 roku życia, jednak każdy niepełnoletni uczestnik musi być pod opieką pełnoletniej osoby z grupy

2. Każdą grupę należy zgłosić do Koordynatora Diecezjalnego na adres e-mail biuro@cdmlublin.pl
Podczas zgłaszania grupy należy podać miejsce tworzenia grupy, ewentualnie jej nazwę, imię i nazwisko odpowiedzialnego za organizację, telefon kontaktowy i adres e-mail.

3. Grupy wspólnie starają się o zebranie środków na wyjazd, spotykają się i szukają sposobów na znalezienie sponsorów. Grupy, które zapisały się na wyjazd starają się również zapewnić sobie środek transportu. W tym temacie możliwa jest pomoc Centrum Duszpasterstwa Młodzieży.

4. 23 dzień każdego miesiąca jest oficjalnym dniem modlitwy za Światowe Dni Młodzieży. Zachęcamy do włączenia się w spotkania przygotowawcze ,,Kierunek Lizbona" w każdą drugą niedzielę miesiąca w parafii Świętego Józefa w Lublinie.