Kilka słów o CDM Lublin
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej istnieje od 1998 roku. Nasza pierwsza siedziba mieściła się przy kościele pw. Ducha Świętego w Lublinie, w 2016 roku zostaliśmy przeniesieni do parafii. pw. Św. Józefa. W ramach Centrum proponujemy zarówno szereg spotkań i wydarzeń, które pomagają w rozwoju duchowym, jak też możliwość zaangażowania w wartościowe inicjatywy. Zapraszamy ludzi, zwłaszcza młodych, którzy chcieliby robić coś dobrego i pięknego w swoim życiu i ze swoim życiem. Wychodzimy naprzeciw szukającym odważnie i nieśmiało wartościowego przeżycia czasu młodości. Pragniemy pokazywać, że „to coś” może być bardzo różne, ale rozgrywa się zawsze na płaszczyźnie ja –drugi człowiek – Bóg. Chcemy pomóc odkrywać takich ludzi, takie miejsca, takie sytuacje, które potrzebują działania solidarnej miłości. Iść tam razem. Przy okazji odkrywać siebie i rosnąć. Po to jesteśmy! Ważnym elementem jest przede wszystkim współpraca ze wszystkimi środowiskami duszpasterstwa młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej.
Zarząd CDM Lublin
Zarząd Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej stosownie do potrzeb duszpasterskich powołuje Metropolita Lubelski. Od 23 marca 2023 roku decyzją księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika w skład kierownictwa CDM wchodzą: ks. Damian Szewczyk (prezes), ks. Emil Mazur (zastępca prezesa) oraz ks. Mateusz Wójcik (członek zarządu). Przedstawicielami wspólnot fomracyjnych przy CDM jest Rada Młodych. Powoływana jest ona na roczną kadencję przez księdza Arcybiskupa. Uroczyste wręczenie nominacji odbywa się podczas diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Rada Centrum Duszpasterstwa Młodzieży składa się z księży towarzyszącym młodzieży w formacji. Jej członków nominuje ksiądz Arcybiskup. Zadaniem rady jest opiniowanie i wspieranie realizacji działań statutowych CDM oraz udzielanie głosu doradczego zarządowi.
Nasze biuro
Biuro to miejsce, gdzie krzyżują się drogi różnych ludzi: członków i sympatyków Centrum, wolontariuszy, studentów, uczestników pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży i do Taizé, dawnych przyjaciół i znajomych, członów KSM czy Oazy. Dlatego z reguły jest tu głośno i tłoczno, ale nie należy się tym zrażać, bo zawsze jest ktoś, kto pomoże i udzieli informacji. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00 na ulicy Filaretów 7. To tam należy szukać wszelkich informacji na temat możliwości zaangażowania w różne inicjatywy proponowane młodym.
lrdnica