… SKIEROWANE ZOSTAŁO SŁOWO BOŻE DO …

Ewangelia wg św. Łukasza  3, 1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

„ … za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni”.

W dzisiejszej Ewangelii Łukasz pokazuje, że słowo Boże jest żywe. Bóg wybiera konkretny czas i miejsce – Ewangelista wskazuje na to w początkowym opisie. Wybiera również konkretnego człowieka – Jana, Syna Zachariasza. Jan dostaje misję i zaczyna ją realizować, chrzci i wzywa do nawrócenia. W tym kontekście chcę się podzielić słowami które odczytuję, że były skierowane do mnie.

Słowo, które usłyszałem i przyjąłem jako program dla swojego życia:

Każdego dzieła, które twa ręka napotka podejmij się według twych sił (Koh 9,10).

W dniach bezpośrednich przygotowań do ślubu dostałem Słowo:

Bądźcie dzielni i działajcie, a Pan poszczęści dobremu (2Krn 19,11) – ceremonia ślubna i wesele udały się. A My – już teraz z Żoną i córką – po latach możemy wspominać piękne chwile oglądając zdjęcia i film z tamtego wydarzenia.

Pan jest z Tobą dzielny wojowniku! (Sdz 6,12) – te słowa dodają mi sił, gdy jest trudno. Przypominają mi również, że nie zawsze wszystko muszę robić sam.

Dostałem wiele słów, które Bóg wypełnił w moim życiu.

A jakie słowa skierował do Ciebie? Znalazłeś je? Już je usłyszałeś?

Tato dziękuję Ci, za Twoich świadków, którzy pomogli mi rozkochać się w Twoim słowie.

Życzę Ci otwartych oczu i uszu na żywe słowo Boże.

Szczęśliwy mąż i ojciec

Grzegorz Kociuba

UDOSTĘPNIJ POST

plogo

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej istnieje od lutego 1998 roku. Poprzednia siedziba mieściła się przy Kościele pw. Ducha Świętego. Obecnie można nas znaleźć przy Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lublinie.

W ramach Centrum proponujemy zarówno szereg spotkań i wydarzeń, które pomagają w rozwoju duchowym, jak też możliwość zaangażowania w wartościowe inicjatywy.

Dane kontaktowe

Obserwuj nas

Szybki kontakt

Realizacja strony: Media Machine