KTO NIE PRZYJMIE KRÓLESTWA BOŻEGO JAK DZIECKO …

Ewangelia wg św. Marka   10, 2-16

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

„ … chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go …

Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.

Z dzisiejszej lektury Ewangelii wyciągnąłem jedną lekcję i zadanie. Jezus uczy mnie jak prowadzić dyskusję. Jest rzeczowy, nie wdaje się w zbędne spory tylko odwołuje się do podstaw. W tym przypadku do Księgi Rodzaju i na jej podstawie wyjaśnia sporną kwestię. Dla mnie to wskazówka, by odpowiedzi na początku szukać w Biblii. Poza tym nie wdawać się w potyczkę słowną, ale być rzeczowym i szukać argumentów. Dzięki Panie Jezu za taką lekcję.

Co zrobić, by przyjąć królestwo Boże jak dziecko – to zadanie wypływające z dzisiejszej Ewangelii. Myślę, że niedziela jest dobrym czasem na poszukiwanie odpowiedzi. A pomoże mi w tym moja dwuletnia córka, z którą mogę spędzić trochę czasu i podpatrzeć jak być dzieckiem.

Tato dziękuję Ci za lekcje, które dajesz mi w Twoim słowie.

Życzę Ci zapału w poznawaniu Boga w Jego słowie.

Szczęśliwy mąż i ojciec

Grzegorz Kociuba

UDOSTĘPNIJ POST

plogo

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej istnieje od lutego 1998 roku. Poprzednia siedziba mieściła się przy Kościele pw. Ducha Świętego. Obecnie można nas znaleźć przy Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lublinie.

W ramach Centrum proponujemy zarówno szereg spotkań i wydarzeń, które pomagają w rozwoju duchowym, jak też możliwość zaangażowania w wartościowe inicjatywy.

Dane kontaktowe

Obserwuj nas

Szybki kontakt

Realizacja strony: Media Machine