KTO BY MIĘDZY WAMI CHCIAŁ SIĘ STAĆ WIELKIM …

Ewangelia wg św. Marka   10, 35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

„Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym”.

W dzisiejszej Ewangelii zwróciłem uwagę na to, że Jezus nie potępia postawy Jakuba i Jana. Apostołowie pragną być wielkimi, siedzieć przy Jego boku. On nie krytykuje tylko tłumaczy jak w dobry sposób dojść do tej wielkości. Jego propozycją jest służba drugiemu człowiekowi. Jezus nie tylko o tym naucza, ale pokazuje jak się to robi. Dla mnie jest to zaproszenie do odkrywania potrzeb i pragnień ludzi wokół mnie i pomagania im w realizacji tych dobrych.

Druga myśl to wezwanie do refleksji: czego ja pragnę i o czym marzę? Co odpowiedziałbym Jezusowi gdyby mnie dziś zapytał: co chcesz, żebym Ci uczynił?

Tato dziękuję Ci, że złożyłeś pragnienia w moim sercu. Pomóż mi je odkryć i zrealizować.

Życzę Ci zapału w odkrywaniu pragnień ukrytych przez Boga w Twoim sercu i sił do ich realizacji.

Szczęśliwy mąż i ojciec

Grzegorz Kociuba

UDOSTĘPNIJ POST

plogo

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej istnieje od lutego 1998 roku. Poprzednia siedziba mieściła się przy Kościele pw. Ducha Świętego. Obecnie można nas znaleźć przy Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lublinie.

W ramach Centrum proponujemy zarówno szereg spotkań i wydarzeń, które pomagają w rozwoju duchowym, jak też możliwość zaangażowania w wartościowe inicjatywy.

Dane kontaktowe

Obserwuj nas

Szybki kontakt

Realizacja strony: Media Machine