Czas się wypełnił …

Ewangelia wg św. Marka 1, 14-20 (Niedziela 24.01.2021 r.)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

“Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”.
Najbardziej dotyka mnie słowo „czas”. Nasza era jest mierzona od narodzin Chrystusa. W Nim wypełniły się wszystkie obietnice Boga Ojca przepowiedziane między innymi przez proroków. To przełomowy czas.

Jak dysponuję swoim czasem?
Jakim wartościom poświęcam go najwięcej?

Stefan Wyszyński mówił: „Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość!”. Przyglądając się swemu życiu widzę, że nie zawsze to co dla mnie najważniejsze, jest najbardziej „doinwestowane” czasowo. Wybrałem drogę do świętości poprzez małżeństwo i rodzinę. To żonie i dzieciom powinienem poświęcić jak najwięcej czasu. Wśród codziennego zabiegania, znaleźć chwilkę na spojrzenie w oczy mojej żonie. Znaleźć czas na obserwowanie rozwijających się dzieci i uczestniczenie w ich podboju świata. Święty Paweł przypomina mi, że nie ma na co czekać, bo „czas jest krótki” (1 Kor 7,29).
Tato daj mi siłę, bym umiał poświęcić czas temu co najważniejsze.

Życzę Ci byś odkrył wartość swojego czasu.

Szczęśliwy mąż i ojciec
Grzegorz Kociuba

UDOSTĘPNIJ POST

plogo

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej istnieje od lutego 1998 roku. Poprzednia siedziba mieściła się przy Kościele pw. Ducha Świętego. Obecnie można nas znaleźć przy Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lublinie.

W ramach Centrum proponujemy zarówno szereg spotkań i wydarzeń, które pomagają w rozwoju duchowym, jak też możliwość zaangażowania w wartościowe inicjatywy.

Dane kontaktowe

Obserwuj nas

Szybki kontakt

Realizacja strony: Media Machine