KONKURS WIEDZY O ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY
Zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży.
Mecenas konkursu - Patronat - fundatorzy nagród
JE Ks. Abp Stanisław Budzik
JE Ks. Bp Adam Bab
Patronat honorowy oraz fundatorzy nagród: Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM - Polska
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 czerwca 2023 roku wyłącznie drogą elektroniczną. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza on-line.
W celu dokonania zgłoszenia należy skorzystać z formularza:
https://forms.gle/S6PdmYD1QxafJwXW8
Nagrodą w konkursie są:
1. Trzy wyjazdy na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie 2023. Pierwszy przez Paryż, Lourdes do Lizbony w dniach 20 lipca - 7 sierpnia z młodymi i bp. Adamem; drugi i trzeci przez Barcelonę, Porto do Lizbony w dniach 24 lipca - 8 sierpnia.
2. Pięć pakietów polskich na Światowe Dni Młodzieży
3. Nagrody związane ze Światowymi Dniami Młodzieży.
Zmagania konkursowe będą miały miejsce w Centrum Młodych:
- Etap pisemny: 26 czerwca 2023 r. godz. 11.00 – w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
- Etap ustny (finał): 26 czerwca 2023 r. godz. 13.00 – w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
Zakres konkursu podejmuje tematykę wiedzy i historii Światowych Dni Młodzieży.
Podstawową literatura jest książka autorstwa Moniki Sadowskiej pt. ,,Chodźcie, a zobaczycie” dostaną w PDF na stronie organizatorów oraz orędzia Papieży na Światowe Dni Młodzieży, a także wiedza o świętych Patronach ŚDM w Lizbonie.
Więcej informacji na stronie Centrum Młodych
https://cdmlublin.pl/archidiecezjalny-konkurs-wiedzy-o.../

konkurs o śdm