Dobry czas i konstruktywne wnioski. Młodzi są bogactwem kreatywności i piękna, ale potrzebują towarzyszenia w kruchości swojego istnienia i odkrywaniu siebie.
Konferencja pt.: Rozumieć młodzież: współczesne wyzwania i ich konteksty w perspektywie interdyscyplinarnej.
Więcej informacji na stronie: https://www.kul.pl/08-03-2023-r-konferencja-pt-rozumiec-mlodziez-wspolczesne-wyzwania-i-ich-konteksty-w-perspektywie-interdyscyplinarnej,art_101923.html

konfere
kon2