27 X – czuwanie w Lubartowie

Kolejnym punktem sztafety modlitewnej wspierającym trwający Synod debatujący nad sprawami młodzieży stał się Lubartów. Wieczorem w Bazylice Św. Anny spotkali się przedstawiciele wielu wspólnot i parafii ziemi lubartowskiej i nie tylko. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy różańcem prowadzonym przez lokalny oddział KSM „Tchnienie”. Wspólnym mianownikiem naszych rozważań i medytacji były słowa św. Jana Pawła II skierowane do ludzi młodych. Różaniec stał się przygotowaniem do Eucharystii na której mieliśmy przyjemność gościć stypendystów „Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendyści Fundacji przeżywali w Lubartowie swój dzień skupienia i czas integracji, a czuwanie nie tylko było jego zwieńczeniem, ale również okazją do wspólnej modlitwy i dziękowania za szczególny czas łaski. O 19:00 rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną wspólnymi siłami przez KSM, Stypendystów i Odnowę w Duchu Świętym „Miriam Brama Niebios”. Słowa Papieża, który szczególnie ukochał młodzież przeplatały się z pieśniami uwielbienia i świadectwami młodych, których Jan Paweł II nazywał „przyszłością Kościoła”. Łączyła nas prośba o światło Ducha Świętego i Bożą Mądrość dla obradujących w Watykanie biskupów. Błogosławieństwo stało się pieczęcią na sercach ufających w moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten wieczór pozostawił w nas radość, nadzieje i pokój, który Chrystus obiecał swoim Apostołom. Bogu niech będą dzięki.