MODLITEWNA SZTAFETA MŁODYCH W CHEŁMIE

Duszpasterstwo Młodzieży w Chełmie  zorganizowało 8 października 2018 roku, w Bazylice Mariackiej specjalne modlitewne spotkanie. Do kościoła na godzinę 10 rano przybyła młodzież ze wszystkich szkół średnich Chełma wraz ze swoimi nauczycielami, księżmi i katechetami. Wszystkich uczestników modlitewnej sztafety młodych było ok. 450 osób. Słowa powitania i pozdrowienia skierował do zebranych ks. Andrzej Sternik proboszcz i kustosz sanktuarium maryjnego. Następnie młodzież oazowa pod kierunkiem ks. Jana Tadyniewicza przedstawiła niezwykle głęboką i aktualną pantomimę pt. Lifehouse – historię odejścia i powrotu do Boga młodej dziewczyny. Po niej Dominika złożyła bardzo poruszające świadectwo wiary.

 

Druga część spotkania rozpoczęła się od przeczytania Ewangelii o bogatym młodzieńcu (Mk 10, 17-22). Na kanwie tej perykopy ks. Jacek Lewicki – Koordynator Duszpasterstwa Młodzieży w Chełmie – podzielił się z obecnymi swoimi przemyśleniami. Sedno spotkania młodzieńca z Jezusem stanowi zapis, iż Mistrz z Nazaretu spojrzał  na tego młodego człowieka z miłością. Także dziś nasz Pan spogląda na każdą młodą osobę z miłością, to znaczy z dobrocią i życzliwością. W oczach Bożych wszyscy jesteśmy ważni, gdyż jesteśmy kochani. Jesteśmy otuleni Bożą łaską. To bardzo w życiu pomaga. Dlatego nie wolno się bać, ani lękać. Nie wolno rezygnować. Po tych słowach do wszystkich przemówił Jan Paweł II (fragment homilii). Niezwykle wymownie wybrzmiały jego słowa skierowane do młodych o tym, że muszą od siebie wymagać, nawet gdyby nikt inny nic od nich nie wymagał. „To wy jesteście przyszłością świata i Kościoła. Wy jesteście wiosną Kościoła”. Następnie głos zabrała pani psycholog dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio, która udzieliła życiowych rad na czas młodości. Było to pozytywne przesłanie i podkreślenie piękna młodości. Poszczególne punkty Modlitewnej Sztafety Młodych były przeplatane pięknym śpiewem w wykonaniu duetu muzycznego – ks. Paweł Gołofit i ks. Adrian Komorowski. Spotkanie zostało zakończone odmówieniem 10-tka różańca św. Wychodząc z Bazyliki młodzież otrzymała pamiątkowy obrazek Matki Boskiej Chełmskiej oraz słowo życia – cytat z Pisma św.

Taki sam przebieg miało wieczorne spotkanie w Bazylice. Tym razem do kościoła na godz. 17.30 przybyli kandydaci do bierzmowania z dekanatu Chełm Wschód w liczbie ok. 150 osób. Rozpoczęli swój udział w sztafecie młodych od modlitwy różańcowej. Następnie uczestniczyli w Eucharystii. Po Mszy św. odbyło się czuwanie modlitewne według skróconego powyższego schematu.