Czuwanie Modlitewne – Chełm parafia św. Rodziny

 

W ostatnią niedzielę w parafii św. Rodziny w Chełmie w ramach
modlitewnej sztafety, odbyło się czuwanie młodzieży w intencji
Synodu.

Licznie zebrana młodzież rozpoczęła spotkanie od modlitwy różańcowej. W trakcie Mszy Świętej ks. Jacek Lewicki powiedział
kazanie do przypowieści o bogatym młodzieńcu (Mk 10, 17 – 30). Zachęcał w nim, abyśmy nie przespali czasu, w którym teraz jesteśmy
i dobrze przeżyli swoją młodość. Czuwanie zapoczątkowała pantomima, w której zobaczyliśmy jak ważna jest w naszym życiu
relacja z Bogiem oraz jak łatwo można ją osłabić przez grzech i odwrócenie się od Pana Boga. Śpiew scholi z parafii św. Matki Teresy
z Kalkuty pomagał nam rozważać przygotowane teksty, które miały skłonić nas do refleksji nad tym, jak przeżywamy naszą młodość.
Na koniec każdy uczestnik mógł wylosować fragment z Pisma Świętego do rozważenia w domu.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za stworzoną wspólnotę modlitewną i
pozostajemy w modlitwie w intencji Synodu.

Relację napisała Agnieszka Grabińska, serdecznie dziękujemy!