Dzień: 3 października 2018

3 X 2018 – Czuwanie w Archikatedrze Lubelskiej

Właśnie zakończyło się pierwsze czuwanie w intencji Synodu Biskupów. Odbyło się ono w Archikatedrze Lubelskiej, a modlitwy poprowadziła młodzież z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży.
Mszy przewodniczył bp Ryszard Karpiński, a kazanie wygłosił ks Adam Bab. Szczególny nacisk kładł na słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Do Jezusa przychodziło wiele osób. Część z nich chciało iść za Nim, ale Jezus każdemu z nich powiedział niełatwe słowa, które wymagały wielkiej wiary, pokory i samozaparcia. Później ksiądz, przedstawił obraz Maryi, która mimo próby zaufała Jezusowi i powiedziała do sług weselnych: “Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie.”
Następnym tematem, był odbywający się w Watykanie Synod skierowany ku młodym, podczas którego Biskupi zastanawiają się jak dotrzeć do młodzieży, która wciąż poszukuje Chrystusa. Zwracają uwagę również na ważny problem, którym jest “fałszywy obraz Jezusa, który nie karci, ani nie wzywa nas do walki, lecz z uśmiechem akceptuje naszą grzeszność i nie chce nic w niej zmieniać”.
Bezpośrednio po Mszy rozpoczęło się czuwanie. Najpierw został odmówiony Różaniec, potem Litania za młodych. W chwili ciszy łączyliśmy się z młodzieżą przebywającą w Sanktuarium na Jasnej Górze i wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, co zakończyło nasze czuwanie.
Jutro zapraszamy na następne czuwanie, które odbędzie się w parafii św. Maksymiliana w Lublinie. Zapraszamy!