Miesiąc: Październik 2018

Czuwanie Modlitewne – Chełm parafia św. Rodziny

 

W ostatnią niedzielę w parafii św. Rodziny w Chełmie w ramach
modlitewnej sztafety, odbyło się czuwanie młodzieży w intencji
Synodu.

Licznie zebrana młodzież rozpoczęła spotkanie od modlitwy różańcowej. W trakcie Mszy Świętej ks. Jacek Lewicki powiedział
kazanie do przypowieści o bogatym młodzieńcu (Mk 10, 17 – 30). Zachęcał w nim, abyśmy nie przespali czasu, w którym teraz jesteśmy
i dobrze przeżyli swoją młodość. Czuwanie zapoczątkowała pantomima, w której zobaczyliśmy jak ważna jest w naszym życiu
relacja z Bogiem oraz jak łatwo można ją osłabić przez grzech i odwrócenie się od Pana Boga. Śpiew scholi z parafii św. Matki Teresy
z Kalkuty pomagał nam rozważać przygotowane teksty, które miały skłonić nas do refleksji nad tym, jak przeżywamy naszą młodość.
Na koniec każdy uczestnik mógł wylosować fragment z Pisma Świętego do rozważenia w domu.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za stworzoną wspólnotę modlitewną i
pozostajemy w modlitwie w intencji Synodu.

Relację napisała Agnieszka Grabińska, serdecznie dziękujemy!

20 X – Kraśnik, parafia św. Józefa

Modlitwa rozpoczęła się od mszy św. o godz. 18, podczas której kazanie wygłosił ks. Andrzej Kołodziejski, poruszając temat młodzieży i odnajdywania swego powołania w życiu oraz jak ważna jest młodzież i formowanie jej wiary dla przyszłości Kościoła i świata. Następnie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, która została przygotowana przez Młodzieżową Diakonię Modlitwy, Przyjaciół Oblubieńca oraz parafialny zespół muzyczny Emmanuel Gospel. Połączyliśmy adorację z uwielbieniem. Modlitwa rozpoczęła się od uwielbienia, a następnie przeszliśmy do adoracji, która zawierała rozpoznawanie dróg powołania w oparciu o tekst z księgi Samuela oraz modlitwa o Ducha Świętego dla obradujących na Synodzie. Na zakończenie było dziękczynienie za miłość i obecność Boga w naszym życiu.

19 X- czuwanie w Garbowie

Kolejną stacją modlitewnej sztafety w intencji Synodu był Garbów. Wspólne czuwanie rozpoczęła Msza święta. W modlitwie różańcowej młodzież zastanawiała się nad sensem powołania w kontekście bolesnych wydarzeń z życia Chrystusa. Na zakończenie młodzież miała okazję do osobistej modlitwy i trwania przy Jezusie Chrystusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

Teksty rozważań różańcowych przygotowała Młodzież z KSM Filii Dei Garbów a słowa wspólnej adoracji opracowali członkowie Ruchu Czystych Serc działającego przy parafii. Wspólnotowy śpiew opierał się na animatorach działających w ramach Oratorium prowadzonego przez Siostry Salezjanki.

Oprócz młodzieży z Garbowa, w czuwaniu licznie uczestniczyła wspólnota dorosłych członków parafii. Gościnnie modlili się również członkowie KSM z Milejowa oraz KSM z Wólki Lubelskiej.

Czuwanie modlitewne Lublin – parafia św. Antoniego

Dzisiaj sztafeta modlitewna w intencji Synodu Biskupów zawitała do parafii św Antoniego w Lublinie. Modlitwę rozpoczęła Msza św. o godz. 18.00, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz Marek Urban.

Po Mszy św. miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu. W prowadzenie adoracji włączyły się grupy z nasze parafii: KSM, Młodzieżowy Zespół Muzyczny, Przyjaciele Oblubieńca oraz grupa młodzieży studiującej i pracującej. Obecni byli także lektorzy i harcerki. Podczas adoracji rozważany był temat powołania młodzieży do miłości, czystości i posłuszeństwa. Na zakończenie czuwania została odmówiona modlitwa w intencji Synodu. Po błogosławieństwie, o godz. 21 został odśpiewany Apel Jasnogórski.

Następne czuwanie odbędzie się w Garbowie, parafii Przemienienia Pańskiego. Serdecznie zapraszamy!

 

Czuwanie modlitewne Łęczna

Tradycyjnie, jak co miesiąc 14-go dnia miesiąca o godzinie 20:00 zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze spotkały się na popielgrzymkowym apelu w parafii św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej. W tym miesiącu apel ten miał charakter szczególny, gdyż nasza parafia włączyła się w młodzieżową sztafetę modlitwy w intencji Synodu Biskupów. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy pieśnią do Ducha Świętego. Spotkanie poprowadził gościnnie ksiądz Michał Bijak z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniach, który wygłosił konferencję na temat miejsca młodzieży w Kościele.
Po konferencji przeszliśmy do radosnego uwielbienia Pana Boga łącząc śpiew z tańcem przez pieśni takie jak: Jesteś życiem mym, Święty uśmiechnięty i Gdy na morzu wielka burza. Uczestnicy apelu chętnie włączyli się nie tylko śpiewem, ale także prostymi gestami.
Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu był czas na modlitwę w ciszy. Oprócz pieśni uwielbienia mogliśmy posłuchać także słów księdza Michała nawiązujące m.in. do Maryji, do której w październiku modlimy się w sposób szczególny. Adoracja Najświętszego Sakramentu została zakończona odśpiewaniem dziesiątki różańca, a następnie błogosławieństwem. Na koniec został wspólnie odśpiewany Apel Jasnogórski w wersji młodzieżowej.

W październikowym apelu wzięły udział nie tylko osoby z parafii św. Józefa
w Łęcznej, ale także do wspólnej modlitwy dołączyły osoby z parafii z dekanatu łęczyńskiego: św. Barbary w Łęcznej, św. Marii Magdaleny w Łęcznej, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milejowie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Białce, Matki Bożej Królowej Świata w Nadrybiu, z dekanatu lubelskiego – podmiejskiego parafia św. Anny w Kijanach, z dekanatu świdnickiego parafia św. Wita w Mełgwi oraz z dekanatu siedliskiego z parafii pw. św. Józefa w Cycowie i parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniach. Na początku apelu mogliśmy usłyszeć kilka słów od księdza Dawida Gawina przebywającego w Zakopanem, gdzie głosił Słowo Boże na odpuście parafialnym.

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę.

MODLITEWNA SZTAFETA MŁODYCH W CHEŁMIE

Duszpasterstwo Młodzieży w Chełmie  zorganizowało 8 października 2018 roku, w Bazylice Mariackiej specjalne modlitewne spotkanie. Do kościoła na godzinę 10 rano przybyła młodzież ze wszystkich szkół średnich Chełma wraz ze swoimi nauczycielami, księżmi i katechetami. Wszystkich uczestników modlitewnej sztafety młodych było ok. 450 osób. Słowa powitania i pozdrowienia skierował do zebranych ks. Andrzej Sternik proboszcz i kustosz sanktuarium maryjnego. Następnie młodzież oazowa pod kierunkiem ks. Jana Tadyniewicza przedstawiła niezwykle głęboką i aktualną pantomimę pt. Lifehouse – historię odejścia i powrotu do Boga młodej dziewczyny. Po niej Dominika złożyła bardzo poruszające świadectwo wiary.

 

Druga część spotkania rozpoczęła się od przeczytania Ewangelii o bogatym młodzieńcu (Mk 10, 17-22). Na kanwie tej perykopy ks. Jacek Lewicki – Koordynator Duszpasterstwa Młodzieży w Chełmie – podzielił się z obecnymi swoimi przemyśleniami. Sedno spotkania młodzieńca z Jezusem stanowi zapis, iż Mistrz z Nazaretu spojrzał  na tego młodego człowieka z miłością. Także dziś nasz Pan spogląda na każdą młodą osobę z miłością, to znaczy z dobrocią i życzliwością. W oczach Bożych wszyscy jesteśmy ważni, gdyż jesteśmy kochani. Jesteśmy otuleni Bożą łaską. To bardzo w życiu pomaga. Dlatego nie wolno się bać, ani lękać. Nie wolno rezygnować. Po tych słowach do wszystkich przemówił Jan Paweł II (fragment homilii). Niezwykle wymownie wybrzmiały jego słowa skierowane do młodych o tym, że muszą od siebie wymagać, nawet gdyby nikt inny nic od nich nie wymagał. „To wy jesteście przyszłością świata i Kościoła. Wy jesteście wiosną Kościoła”. Następnie głos zabrała pani psycholog dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio, która udzieliła życiowych rad na czas młodości. Było to pozytywne przesłanie i podkreślenie piękna młodości. Poszczególne punkty Modlitewnej Sztafety Młodych były przeplatane pięknym śpiewem w wykonaniu duetu muzycznego – ks. Paweł Gołofit i ks. Adrian Komorowski. Spotkanie zostało zakończone odmówieniem 10-tka różańca św. Wychodząc z Bazyliki młodzież otrzymała pamiątkowy obrazek Matki Boskiej Chełmskiej oraz słowo życia – cytat z Pisma św.

Taki sam przebieg miało wieczorne spotkanie w Bazylice. Tym razem do kościoła na godz. 17.30 przybyli kandydaci do bierzmowania z dekanatu Chełm Wschód w liczbie ok. 150 osób. Rozpoczęli swój udział w sztafecie młodych od modlitwy różańcowej. Następnie uczestniczyli w Eucharystii. Po Mszy św. odbyło się czuwanie modlitewne według skróconego powyższego schematu.

 

13 X – Czuwanie w Bobach

Dzisiejsze czuwanie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bobach zostało przygotowane przez młodzież z KSM, oraz młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania na czele z Paniami Anną i Katarzyną – Katechetkami ze szkoły w Moniakach i Wandalinie. W czasie adoracji obecni byli przedstawiciele młodzieży z wszystkich parafii dekanatu. Odbyła się krótka adoracja pt “Jeśli nie wiesz dokąd iść”, rozważanie różańcowe, Msza Święta i procesja z figurką Matki Bożej Fatimskiej.

10 X Czuwanie Wąwolnica

Dzisiaj sztafeta modlitewna zabrała nas do Wąwolnicy. Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej przygotowało dla nas Różaniec.

Rozważania były przerywane chwilami ciszy, tak, by każdy obecny mógł się zastanowić nad sobą. Z racji, że dzisiaj jest piątek rozważane były tajemnice bolesne. Pokazują one, jak bardzo jeszcze musimy pracować nad sobą, by być jak Jezus. „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.” Na koniec został odśpiewany Apel, po którym uczestnicy zostali pobłogosławieni.

Dziękujemy młodzieży z KSM Agnus Dei za poprowadzenie modlitwy, przygotowanie rozważań i obstawę Mszy Świętej.  Szczególne podziękowania kierujemy w stronę kapłanów. Czekali oni w konfesjonałach, by dać wszystkim zebranym szansę na odnowienie relacji z Bogiem.

       

11 X Czuwanie Piaski

To nie była „sztafeta” a „maraton modlitwy”. Prawie trzy godziny trwaliśmy na modlitwie w piaseckiej świątyni, do której przybyli nie tylko miejscowi parafianie, ale także delegacje z sąsiednich parafii dekanatu. Po krótkim wprowadzeniu do wydarzenia, jakim jest „Sztafeta modlitwy”, każdy mógł napisać swoją intencję, pisząc na karteczce imię osoby młodej ze swojego otoczenia, czy to siostry czy brata, kolegi, syna, wnuczki, wnuka i łaskę, o którą w tej modlitwie prosi. Zebrane intencje polecaliśmy przed Najświętszym Sakramentem w modlitwie różańcowej, w którą włączyły się wszystkie grupy działające w parafii począwszy od Kółek Różańcowych, Legionu Maryi, Kościoła Domowego, Oazy, KSM-u aż po młodzież przygotowującą się do bierzmowania i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Dziesiątek różańca w intencji powołań odmawiali księża i Siostry Kapucynki. Każde „Zdrowaś Maryjo…” było w innym języku, by w ten sposób podkreślić powszechność Chrystusowego Kościoła. Różaniec zakończyliśmy specjalnie napisaną modlitwą w intencji Synodu. Tak jak modlitwie różańcowej tak i Eucharystii przewodniczył zaprzyjaźniony z naszą parafią student KUL-u, ks. Remigiusz Malewicz. Wygłosił również bogatą w treść homilię do młodzieży o Bożej miłości i konieczności życia w bliskości z Bogiem oraz umiejętności wsłuchiwania się w Boży głos. W liturgię Mszy świętej aktywnie włączyła się młodzież przygotowana przez Siostry Kapucynki, a nad sprawnym jej przebiegiem czuwali ministranci i lektorzy.  

Za duchowego przewodnika naszego modlitewnego czuwania, które rozpoczęło się po Mszy św. obraliśmy św. Jana Pawła II. Jego relikwie znajdują się w naszym kościele a w tym roku przypada 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wsłuchiwaliśmy się w głos świętego Papieża mówiący o tym, że „człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa”, że „musimy od siebie wymagać nawet gdyby inni od nas nie wymagali”, że „mamy bardziej być niż mieć” i że „każdy z nas ma w swoim życiu jakieś Westerplatte, które musi obronić”, bo to od młodego pokolenia zależy przyszłość Ojczyzny i Kościoła. Wspólnie z Zespołem „Better Life” z Dęblina, który od początku towarzyszył nam modlitwą śpiewem, zaśpiewaliśmy „Barkę” oazową pieśń towarzyszącą Karolowi Wojtyle w drodze do Rzymu. Świadectwem swojego powołania podzieliła się z nami siostra Anita posługująca w naszej kancelarii parafialnej. Czuwanie zakończyliśmy ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II. Każdy wychodząc z kościoła mógł zabrać ze sobą intencję do modlitwy podaną przed różańcem, świeczkę z zachętą do modlitwy i rozwijania jednego z darów Ducha Świętego oraz słowo z Pisma Świętego. Po takim maratonie można było posilić ciało słodkim upominkiem przygotowanym przez Pana Jacka Żaka miejscowego cukiernika. 

Radujemy się, inicjatywą „Sztafety modlitwy” ponieważ stała się dla nas wyjątkową okazją do modlitwy we wspólnocie nie tylko parafii, ale i dekanatu, słuchania Słowa Bożego, wspólnych śpiewów i ubogacenia darem świadectwa.  

Pałeczkę modlitwy w naszej diecezjalnej sztafecie przekazujemy Wąwolnicy. 

Ks. Robert 

       

10 X Czuwanie u św. Kingi Świdnik

Wszystko rozpoczęło się Mszą Św o godz. 18.00. Przewodniczył i homilie wygłosił ks. Łukasz Brus wikariusz z parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Kaznodzieja przypomniał słowa papieża Franciszka do młodych aby wstać z kanapy i iść w życie. Podkreślił, że Bóg powołuje do wielkich rzeczy młodych ludzi.

Młodzież z KSM Armia Pana ze Świdnika przygotowała liturgię razem z Liturgiczną Służbą Ołtarza tej parafii. Po Mszy Św. wystawiono najświętszy sakrament i odbyło się uwielbienie Boga. O oprawę muzyczną zadbała również młodzież z KSM.
Pod koniec kapłani udzielili obecnym indywidualnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk. Po błogosławieństwie Najświętszym sakramentem uczestnicy otrzymali obrazki ze Św. Stanisławem Kostką, patronem obecnego roku z modlitwą za młodzież. Wikariusz parafii zachęcił by wierni modlili się tą modlitwą przez cały okres trwania synodu w Rzymie.