19 X- czuwanie w Garbowie

Kolejną stacją modlitewnej sztafety w intencji Synodu był Garbów. Wspólne czuwanie rozpoczęła Msza święta. W modlitwie różańcowej młodzież zastanawiała się nad sensem powołania w kontekście bolesnych wydarzeń z życia Chrystusa. Na zakończenie młodzież miała okazję do osobistej modlitwy i trwania przy Jezusie Chrystusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

Teksty rozważań różańcowych przygotowała Młodzież z KSM Filii Dei Garbów a słowa wspólnej adoracji opracowali członkowie Ruchu Czystych Serc działającego przy parafii. Wspólnotowy śpiew opierał się na animatorach działających w ramach Oratorium prowadzonego przez Siostry Salezjanki.

Oprócz młodzieży z Garbowa, w czuwaniu licznie uczestniczyła wspólnota dorosłych członków parafii. Gościnnie modlili się również członkowie KSM z Milejowa oraz KSM z Wólki Lubelskiej.