11 X Czuwanie Piaski

To nie była „sztafeta” a „maraton modlitwy”. Prawie trzy godziny trwaliśmy na modlitwie w piaseckiej świątyni, do której przybyli nie tylko miejscowi parafianie, ale także delegacje z sąsiednich parafii dekanatu. Po krótkim wprowadzeniu do wydarzenia, jakim jest „Sztafeta modlitwy”, każdy mógł napisać swoją intencję, pisząc na karteczce imię osoby młodej ze swojego otoczenia, czy to siostry czy brata, kolegi, syna, wnuczki, wnuka i łaskę, o którą w tej modlitwie prosi. Zebrane intencje polecaliśmy przed Najświętszym Sakramentem w modlitwie różańcowej, w którą włączyły się wszystkie grupy działające w parafii począwszy od Kółek Różańcowych, Legionu Maryi, Kościoła Domowego, Oazy, KSM-u aż po młodzież przygotowującą się do bierzmowania i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Dziesiątek różańca w intencji powołań odmawiali księża i Siostry Kapucynki. Każde „Zdrowaś Maryjo…” było w innym języku, by w ten sposób podkreślić powszechność Chrystusowego Kościoła. Różaniec zakończyliśmy specjalnie napisaną modlitwą w intencji Synodu. Tak jak modlitwie różańcowej tak i Eucharystii przewodniczył zaprzyjaźniony z naszą parafią student KUL-u, ks. Remigiusz Malewicz. Wygłosił również bogatą w treść homilię do młodzieży o Bożej miłości i konieczności życia w bliskości z Bogiem oraz umiejętności wsłuchiwania się w Boży głos. W liturgię Mszy świętej aktywnie włączyła się młodzież przygotowana przez Siostry Kapucynki, a nad sprawnym jej przebiegiem czuwali ministranci i lektorzy.  

Za duchowego przewodnika naszego modlitewnego czuwania, które rozpoczęło się po Mszy św. obraliśmy św. Jana Pawła II. Jego relikwie znajdują się w naszym kościele a w tym roku przypada 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wsłuchiwaliśmy się w głos świętego Papieża mówiący o tym, że „człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa”, że „musimy od siebie wymagać nawet gdyby inni od nas nie wymagali”, że „mamy bardziej być niż mieć” i że „każdy z nas ma w swoim życiu jakieś Westerplatte, które musi obronić”, bo to od młodego pokolenia zależy przyszłość Ojczyzny i Kościoła. Wspólnie z Zespołem „Better Life” z Dęblina, który od początku towarzyszył nam modlitwą śpiewem, zaśpiewaliśmy „Barkę” oazową pieśń towarzyszącą Karolowi Wojtyle w drodze do Rzymu. Świadectwem swojego powołania podzieliła się z nami siostra Anita posługująca w naszej kancelarii parafialnej. Czuwanie zakończyliśmy ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II. Każdy wychodząc z kościoła mógł zabrać ze sobą intencję do modlitwy podaną przed różańcem, świeczkę z zachętą do modlitwy i rozwijania jednego z darów Ducha Świętego oraz słowo z Pisma Świętego. Po takim maratonie można było posilić ciało słodkim upominkiem przygotowanym przez Pana Jacka Żaka miejscowego cukiernika. 

Radujemy się, inicjatywą „Sztafety modlitwy” ponieważ stała się dla nas wyjątkową okazją do modlitwy we wspólnocie nie tylko parafii, ale i dekanatu, słuchania Słowa Bożego, wspólnych śpiewów i ubogacenia darem świadectwa.  

Pałeczkę modlitwy w naszej diecezjalnej sztafecie przekazujemy Wąwolnicy. 

Ks. Robert