wstazka
Kościół Świętego Ducha

Zarejestruj się na Spotkanie osób odpowiedzialnych za punkty przygotowań taize

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:
Data ur:
E-mail:
Prowadziłem punkt przygotowań w roku 2011 taknumer punktu:

nie

Przyjeżdżam sam: tak

nieliczba osób

Przyjeżdżam dnia:
o godznie:
Wyjeżdżam dnia:
o godznie:
Potrzebuję nocleg tak
nie
Uwagi: