wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Męska rozkmina
Wpisał:adminicdmstracja Data: 29-06-2014
ikona

ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-19.
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

„A wy za kogo Mnie uważacie?”

Pan Jezus dał mi niezłe zadanie na Niedzielę. Odpowiedzieć na pytanie: kim dla mnie jest Bóg? Jaki jest Bóg w którego wierzę?

Pyta mnie: Grzegorzu kim dla Ciebie Jestem?

To pytanie kieruje również do Ciebie: … [Twoje imię] kim dla Ciebie Jestem?

Życzę Ci znalezienia szczerej odpowiedzi i odwagi do rozmowy o niej z Jezusem.

Szczęśliwy mąż

Grzegorz Kociuba

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video