Wspólnoty Młodzieżowe

 1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej (KSM AL.)

45 oddziałów, większość powołana w parafiach wiejskich

Odziały spotykają się raz w tygodniu podczas spotkań formacyjnych, kiedy to realizują pakiet formacyjny „ Oto ja”. Oddziały angażują się w wiele akcji na rzecz młodzieży w ich otoczeniu jak i są inicjatorami takich wydarzeń.

KSM na Lubelszczyźnie działa od 1991 roku.

 

 1. Ruch Światło-Życie (Oaza)

Grupy Oazy spotykają się w około 40 parafiach naszej Archidiecezji.

W parafiach spotyka się po kilka grup o różnym stopniu zaawansowania w formacji Ruch. Każda grupa wiekowa spotyka się raz w tygodniu. Dodatkowo wakacje oraz w ferie organizowane są rekolekcje dla młodzieży, w których co roku uczestniczy około 500 osób

 

 1. Ruch Czystych Serc (RCS)

Młoda wspólnota, dopiero rozwijająca się w naszej archidiecezji. Obecnie liczy dwie grupy, obie znajdują się w Lublinie. Członkowie grupy spotykają się dwa razy w miesiącu na wspólnej Mszy św., adoracji lub spotkaniu formacyjnym.

 

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO)

W każdej parafii naszej archidiecezji działa LSO, w sumie gromadzi  5000 młodych mężczyzn. Poza służeniem przy ołtarzu, spotykają sią na sobotnich zbiórkach, ich częstotliwość jest inna dla każdej parafii. Trzy razy w roku są organizowane wydarzenia ogólnodiecezjalne: pielgrzymka LSO do Wąwolnicy, rozgrywki sportowe, kurs ceremoniarza.

 

 1. Wolontariat Caritas

Wolontariat centralny (skupiony przy siedzibie głównej Caritas w Lublinie) – około 100 osób, spotkania 2 razy w miesiącu(spotkania formacyjne, rekolekcje wyjazdowe).

Szkolne koła Caritas – skupiające dzieci i młodzież, w sumie 6000 osób, w około 200 oddziałach.

 

 1. Duszpasterstwo młodzieżowe Braci Kapucynów

„Poczekajka”

Podzielona jest na trzy części:

1 – młodzież ze szkoły średniej obecnie liczy 10 osób;

2 – studenci ma spotkaniu miedzy 30 a 60 osób, całość liczy około 100 osób

3 – absolwenci koło 40 osób

Spotkania w grupach wiekowych odbywa się raz w tygodniu, organizowane są również spotkania z gośćmi dla wszystkich zainteresowanych.

Wspólnota „Eleos”

Gromadzi studentów i osoby pracujące do 35 roku życia. We wspólnocie przeważają osoby pracujące, a całość liczy około 70 osób. Jest to wspólnota ewangelizacyjna, która spotyka się na niedzielnej Mszy św. oraz raz w tygodniu w mniejszych grupach zwanych diakoniami, które mają różne charyzmaty. Organizują wyjazdy rekolekcyjne dla wspólnoty oraz koncerty, misteria, zbiórki, itp.

 

 1. Duszpasterstwo Akademickie:

DA Katolicki Uniwersytet Lubelski

W DA KUL działa następujące grup:

Akademicki Punkt Wolontariatu, Wolontariat Misyjny, Studencka Grupa Ruchu Światło-Życie, Lektorzy, Odnowa w Duchu Świętym, Chór, Schola, Frassatianum (wspólnota mająca za cel naśladowanie Piotra Jerzego Frassatiego), Szkoła kontaktu z Bogiem.

W ramach spotkań we wspólnotach spotyka się około 250 osób.

 

DA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Składa się z kilku pomniejszych wspólnot / grup, działających niezależnie od siebie:

KSM Studencki – około 30 os. – realizuje formację statutową stowarzyszenia

Oaza (2 grupy początkująca i zaawansowana) – Suma około 15 os. – realizuje formację ruchu

Grupa muzyczna –  6 os – mniej więcej – przygotowują się do posługi muzycznej w czasie mszy świętych i innych nabożeństwa

Taizé – nie ma stałych spotkań – w Pielgrzymce Zaufania od kilku lat uczestniczy podobna grupa osób w liczbie ok. 30, nie spotykają się jednak regularnie.

Obszary, w których widzą potrzebę formacji i w kierunki w których mają plany to :

 1. Ewangelizacja poprzez prowadzenie Kursu Alpha
 2. Wolontariat misyjny – Studenci w misji
 3. Otwarte spotkania dyskusyjne na palące tematy

 

DA „Łukasz” – Uniwersytet Medyczny

 1. Niedzielna Eucharystia – Msza akademicka o g.18.00 w kaplicy szpitala PSK 4 w Lublinie (250 os)
 2. Odnowa w Duchu Świętym „Woda Żywa” (50 os) – spotkania co czwartek i raz w roku Seminarium Odnowy Wiary
 3. Klinika męskiej i kobiecej duszy (15 os) – spotkania w zakresie psychologii kobiety i mężczyzny
 4. Grupa JP2 (15 os) – rozważanie Słowa Bożego i nauczania Karola Wojtyły oraz papieża św. Jana Pawła II
 5. Czuwania w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (10 os)
 6. Kurs przedmałżeński

 

 1. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Dzieli się na dwie części:

 • 54 osobowa grupa stypendystów z gimnazjum i szkoły średniej.

Stypendyści są formowani w fundacji między innymi przez wyjazdy rekolekcyjne, spotkania formacyjne oraz prace wolontarystyczną na rzecz fundacji.

 • Około 25 osobowa grupa studencka.

Głównym wydarzeniem we wspólnocie jest Dzień Papieski. W tym czasie organizują kiermasze ciast, pokaz filmu, wieczór gier planszowych oraz konferencje. Jednoczą wspólnotę przez comiesięczne spotkania, na których omawiają najważniejsze sprawy.

 

 1. Akademia Młodzieżowa

Akademia Młodzieżowa to program wychowawczy oparty na rozwijaniu zainteresowań. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Przebywając w Akademii młodzież rozwija się i zdobywa kolejne umiejętności.

W Archidiecezji Lubelskiej działa 5 parafialnych ośrodków Akademii, które w sumie skupiają 70 osób.

W ramach programu formacji religijnej biorą udział w katechezach oraz praktykach religijnych. Zdobywają kolejne „perły”: Kerygmat, Pustynia i Apostolat.

 1. Skauci Europy

Działają w 10 lubelskich parafiach, zrzeszając około 600 osób. Dzielą się na trzy gałęzie wiekowe, każda z nich spotyka się raz w tygodniu. Spotkania rozpoczynają od wspólnej modlitwy, grupy starsze również wspólnie rozważają Słowo Boże. Podczas obozów organizowanych w wakacje , każdego dnia obowiązkowa jest Msza św. Program spotkań tworzony jest przez szefów regionu.

 

 1. Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa jest wspólnotą otwartą dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych, ale sporo osób młodych wybiera właśnie tą formę rozwoju duchowego.

Młodzież oraz studenci w stałej formacji w Odnowie lubelskiej obecnie to ok. 300 os. (2018r.) – cotygodniowe spotkania, rekolekcje.

Można te liczby rozszerzyć o sympatyków i nieregularnych bywalców, którzy mają kontakt z Odnową na adoracjach, uwielbieniach itp. wtedy możemy te liczby pomnożyć przynajmniej przez 3, a dodając bierzmowanych, których formują wspólnoty można mnożyć podstawową liczbę 300 przez 6.