LITANIA ZA MŁODYCH

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” J 7, 37b
Dla ducha to miejsce dla wszystkich spragnionych. Przeczytasz tu rozważania niedzielnej
ewangelii, posłuchasz nagrań z rekolekcji i kazań. Znajdziesz linki do ciekawych tekstów
oraz słowa Papieża skierowane do młodych. Po prostu wartościowe treści, które mają na
celu ubogacić duchowo każdego człowieka.

Ważna jest również ciągła modlitwa dlatego polecamy się oraz wszystkich ludzi młodych
twojej modlitwie.

LITANIA ZA MŁODYCH

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Kazimierzu,
Święty Stanisławie Kostko,
Święta Urszulo Ledóchowska,
Święty Janie Bosco,

Święty Dominiku Savio,
Święta Mario Dominiko Mazzarello,
Święty Franciszku,
Święty Wincenty Palloti,
Święty Filipie Neri,
Święta Faustyno,
Święta Matko Tereso z Kalkuty,
Święty Janie Pawle II
Bł. Karolino Kózkówno,
Bł. Chiaro Luce Badano,
Bł. Piotrze Frassatti,
Bł. Auguście Czartoryski,
Bł. Edmundzie Bojanowski,

Za młodych ufających Tobie – umocnij ich Panie.
Za młodych żyjących w czystości
Za młodych łaknących sprawiedliwości
Za młodych wolontariuszy poświęcających się dla innych
Za młodych oddanych synów i córki
Za młodych radośnie niosących Dobrą Nowinę
Za młodych będących świadkami wiary
Za młodych podejmujących trud pracy nad sobą
Za młodych zranionych przez rodziców – prosimy Cię Panie.
Za młodych uzależnionych od alkoholu i narkotyków
Za młodych zniewolonych pornografią i innymi formami nieczystości
Za młodych zamkniętych w wirtualnym świecie

Za młodych pozbawionych poczucia własnej wartości
Za młodych przebywających w zakładach odosobnienia
Za młodych pozbawionych rodzinnego ciepła i domu
Za młodych pogrążonych w rozpaczy i smutku

O pragnienie poszukiwania prawdy
O odkrycie swego powołania i wierne wypełnianie go w życiu
O gorliwość modlitwy i wiary
O odkrywanie swej tożsamości kobiecej i męskiej
O rozwijanie pasji i pomnażanie swych talentów
O budowanie dojrzałych relacji
O dojrzałe dorastanie do miłości
O chęć głoszenia Ewangelii
O szczere odkrywanie Kościoła i znajdowanie w nim swego miejsca
O wytrwałość w pracy nad sobą

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami

K: Aby młodzie odkryli prawdziwe oblicze Trójjedynego Boga.
W: I stali się świadkami Jego Miłości w dzisiejszym świecie.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dobrze znasz ludzkie serca i wiesz co dokonuje się w sercu młodego człowieka. Dziękuję Ci, że przychodząc na ziemię objawiłeś tajemnicę miłości Boga Ojca. Dziś pragnę Ci powierzyć młodzież z Archidiecezji Lubelskiej. Potrzebujemy Twej pomocy.
Stawiaj na naszej drodze ludzi, którzy swym świadectwem umocnią nas w wierze, będą oparciem w chwilach prób i wątpliwości, pomogą wstać w chwilach upadków. Jeśli jest to już wyrazem naszej dojrzałości, niech taką postawę znajdą w nas ci, z którymi łączyć się
będą nasze drogi. Przywołujemy opieki Maryi, którą pozostawiłeś nam jako naszą Matkę i od której możemy uczyć się dorastania do pięknej miłości. Niech otwieranie się na Ducha Świętego pozwoli nam odkrywać nasze powołania i wiernie je realizować w społeczności Twego Kościoła. Który żyjesz i królujesz, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen