22 X – czuwanie w Kościele Akademickim KUL

„Dlaczego kocham Kościół?” to pytanie, które towarzyszyło kolejnej stacji modlitwy za synod w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Przedstawiciele młodzieży z Ruchu Światło-Życie zgromadzili się w kościele akademickim KUL, aby otoczyć modlitwą Synod.

Modlitwę rozpoczęła msza święta, której przewodniczył o. Adam Juchnowicz SJ – duszpasterz akademicki, który w homilii przypomniał fenomen Papieża-Polaka, jego autentyzm oraz autorytet.

Po zakończonej Eucharystii młodzież animowała dalszą modlitwę: pierwszą część stanowiła liturgia słowa ukazująca piękno Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusa. W homilii ks. Jerzy Krawczyk starał się ukazać Kościół jako upragniony widzialny znak obecności Chrystusa w świecie. Dlatego jesteśmy zaproszeni, aby budować Jego widzialną rzeczywistość przez miłość i jedność o którą modlił się Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Następnie przedstawiciele młodzieży podzielili się świadectwem odkrywania swojego miejsca w Kościele i jego miłości.

Druga część to modlitwa przed Najświętszym Sakramentem: najpierw prośba o Ducha Świętego, Jego dary dla Kościoła, a następnie modlitwa za papieża, Ojców Synodalnych i młodych których dotyczą, obrady. Młodzi przez śpiew, modlitwę spontaniczną i trwanie w ciszy przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie mogła odkrywać piękno Kościoła i uświadomić sobie miłość do niego.

Całość zakończyła się błogosławieństwem i posłaniem, aby iść i kochać Kościół.