wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Słowo Pasterza
Wpisał:adminicdmstracja Data: 03-06-2012
ikona

Uroczystość Najświętszej Trójcy

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię” – mówi Bóg (Jr 1, 5). On zna mnie doskonale, a Psalm 139 mówi wręcz, że mnie przenika. Czy ja znam jednak Jego? Ta niedziela jest śmiałym zaproszeniem, które Bóg kieruje do każdego z nas: poznaj Mnie! Tak, żywy Bóg chce wchodzić w relacje z nami, i to zażyłą relację – „nazwałem was przyjaciółmi moimi” (J 15, 15). Przyjaźń jest niemożliwa bez wzajemnego poznawania się, bez otwarcia się na drugiego, ofiarowania się jemu i przyjęcia go.

Jak więc wejść w tę relację, aby była żywa i tak głęboka? Czy mogę poznać i przeniknąć Tego, który mnie poznał i przenika? Sam św. Paweł stwierdza przecież: „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!” (Rz 11, 33)

Czy mam uważnie przeczytać Pismo Święte? Przestudiować katechizm? Bez wątpienia jest to droga ku poznaniu Boga. Można jednak przeczytać i pozostać na poziomie wiedzy. Można przyjąć tylko pewne informacje. Bóg zaprasza jednak do poznania, które w języku biblijnym oznacza doświadczenie.

Ten sam św. Paweł powie o jedynej możliwość prawdziwego, żywego poznania (doświadczenia) Boga: „Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 10). Dlatego Niedziela Trójcy Świętej jest po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

W jaki sposób Duch objawia tajemnicę Trójcy Świętej? Sedno życia Boga, cała Jego tajemnica, istota polega na tym, że „Bóg jest miłością” (J 4, 8). Jedyna relacja między Ojcem, Synem i Duchem Świętym to miłość. Jedyny motyw działania Ojca, Syna i Ducha Świętego to miłość.

„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Kiedy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, nie tylko poznajemy Boga, ale mamy udział w Jego życiu. „Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha” (1 J 4, 12-13).

Jeśli widziałeś ikonę Trójcy Świętej autorstwa Rublowa, to przypomnij sobie, że przy stole siedzą Trzy Osoby i jest jeszcze jedno miejsce wolne. To jest miejsce dla ciebie. Ono jest przygotowane od momentu stworzenia człowieka, kiedy Bóg powiedział: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1, 26). Skoro istotą Boga jest miłość, to podobieństwo do Niego polega na miłości. Bóg od samego początku zaprosił każdego z nas do udziału w Jego życiu, czyli do udziału w miłości.

Czego Bóg pragnie dla nas? Abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu rozlać w naszych sercach miłość Bożą i uczynić nas dziećmi Bożymi. W ten sposób nie tylko poznamy, ale przenikniemy istotę Trójcy Świętej.

„O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaską zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił”.

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video