wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Aktualności z Centrum
Wpisał:adminicdmstracja Data: 25-01-2015
ikona

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ (Męska rozkmina)

Ewangelia wg św. Marka 1,14-20.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».
I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.
Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Dziś Jezus wzywa by się nawrócić i wierzyć w Ewangelię. Zastanawiałem się co to znaczy w moim życiu. Nawracać się, to zmieniać punkt widzenia. Ja staram się patrzeć przez pryzmat życia wiecznego, mojego przebywania z Bogiem w wieczności. Patrząc w taki sposób na codzienne dylematy łatwiej mi podejmować trudne decyzje. A to dlatego, że mam zawsze stały punkt odniesienia. Zawsze pytam siebie: czy to co robię przybliża mnie do Boga czy nie?

W drugiej części wezwania Jezus zachęca do wiary w Ewangelię, czyli dobrą nowinę. Dla mnie to wezwanie wiąże się z poznaniem dobrej nowiny. Codzienne czytanie Biblii pomaga mi w odkryciu dobrej nowiny na dziś – to dla mnie pierwszy krok, a drugi to uwierzyć, że to co odczytałem jest naprawdę dla mnie dobrą nowiną.

Życzę Ci dobrych rozmów z Bogiem i ludźmi.

Szczęśliwy mąż i ojciec

Grzegorz Kociuba

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video