wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Niedzielne Rozkminy
Wpisał:adminicdmstracja Data: 06-01-2013
ikona

Mędrcy i pasterze (męska rozkmina)

Ewangelia wg św. Mateusza 2,1-12.

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

 

„Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.”

Mędrcy ze wschodu, jak mówi przypis w przekładzie Paulistów, byli szanowanymi kapłanami perskimi i astrologami z Mezopotamii. Znali się na gwiazdach. Rozpoznali znak przychodzącego Króla Żydowskiego, gwiazdę Betlejemską. Nie byli jednak tylko teoretykami, gdy rozpoznali znak poszli za nim i znaleźli zapowiedzianego Mesjasza. Inną grupą ludzi, którzy znaleźli Jezusa w żłobie byli pasterze (por. Łk 2,8‑20). Do nich Bóg posyła anioła z dobrą nowiną. Pasterze posłuchali anioła i również znaleźli oczekiwanego Mesjasza. Jedni i drudzy robili to co do nich należy. Mędrcy szukali mądrości w księgach i czytali znaki na niebie, pasterze czuwali przy swej trzodzie. Jednym i drugim Bóg pomógł odnaleźć Siebie w żłobie. A czy nam udaje się znaleźć Boga? Może nie robimy tego co powinniśmy? Jakie zadanie przygotował dla mnie Bóg? Jak je realizuje?

 

Szczęśliwy mąż

Grzegorz Kociuba

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video