wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Męska rozkmina
Wpisał:adminicdmstracja Data: 02-06-2013
ikona

LECZ POWIEDZ SŁOWO, A MÓJ SŁUGA BĘDZIE UZDROWIONY

Ewangelia wg św. Łukasza 7,1-10.

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Chodź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego.

 

„Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.”

Dziś Jezus idzie do setnika, poganina, któremu zachorował sługa. Jest zaskoczony wiarą jaką ów człowiek posiada. Setnik uznaje władzę Jezusa nad chorobą. Prosi Go o słowo wierząc, że ono ma moc uzdrowić chorego sługę. W tym kontekście przychodzi mi kilka myśli. Po pierwsze: jakie jest moje podejście do słowa Bożego? Czy znam je i wierzę w Jego moc? Czy wierzę że słowa Jezusa są w stanie uzdrowić, wypędzić złe duchy i przemienić chleb w ciało, a wino w krew? Po drugie: dzisiejsza Ewangelia pomaga przyjrzeć się moim słowom. Do czego wykorzystuję mój język? Czy błogosławię, pocieszam i buduję? Czy mam świadomość, że w mocy mojego języka jest życie i śmierć? Przypomina o tym autor Księgi Przysłów „Życie i śmierć są w mocy języka,[jak] kto go lubi [używać], tak i spożyje zeń owoc” (Prz 18,21).

Życzę dobrego wypoczynku i owocnych poszukiwań Boga w codziennych zmaganiach.

 

Szczęśliwy mąż

Grzegorz Kociuba

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video