wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Grupy w Diecezji
Wpisał:adminicdmstracja Data: 14-04-2012
ikona

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej

strona internetowa: www.ksm.lublin.pl

Odpowiedzialny:

Prezes: Monika Zioło

 

Diecezjalny asystent KSM

ks. Tomasz Gap

e-mail: ksiadztomek@gmail.com

 

Historia

KSM na Lubelszczyźnie

Początki środowiska KSM-owiskiego na Lubelszczyźnie sięgają lat 80., Duszpasterstwa Młodzieży „Źródło” działającego przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej i osoby Mieczysława Puzewicza. Kolejnymi prezesami Zarządu byli: Rafał Sobów, Andrzej Foltyn, Sebastian Lesiewicz, Andrzej Goliszek, Katarzyna Skubisz, Magdalena Lenart, Piotr Szlęzak, Katarzyna Koguciuk, a obecnie – Maciej Kozak.

Czym jest KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, posiadającym struktury ogólnopolskie. Na Lubelszczyźnie zostało erygowane dekretem biskupa w 1993 roku, na mocy rozporządzenia Ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 uzyskało osobowość prawną cywilną..

Cele

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. (Statut KSM, par. 13)

Celem KSM-owiczów jest być blisko Boga i ludzi oraz odpowiadać na potrzeby środowiska. KSM jest jednym ze sposobów znalezienia Drogi Swojego Życia. Dewizą życia członków Stowarzyszenia jest „służyć Bogu i Ojczyźnie”.

Działania

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej działa na dwóch płaszczyznach – w środowisku lokalnym (parafia, szkoła) oraz na Lubelszczyźnie (archidiecezja lubelska).

Młodzi członkowie KSM AL tworzą oddziały parafialne i koła środowiskowe, oprócz cyklicznych spotkań prowadzą często kawiarenki młodzieżowe, świetlice środowiskowe dla dzieci, wydają gazety lokalne, tworzą grupy muzyczne i teatralne, jako wolontariusze pomagają ludziom potrzebującym, opracowują ścieżki turystyczne, zgłębiają tradycję i historię swojego środowiska, kształcą lokalnych przewodników. Ta lista zależy od konkretnego środowiska i od rozmachu wyobraźni KSM-owiczów. Podstawą działalności KSM-owskiej są regularne spotkania członków KSM złożone ze wspólnej modlitwy i wielu godzin rozmów.

Oddziały i koła pogrupowane są w sześciu regionach, na które podzielono KSM w archidiecezji lubelskiej, co dwa miesiące odbywają się tzw. spotkania regionów dla Kierownictw Oddziałów KSM o charakterze szkoleniowo – informacyjnym.

KSM AL jest organizatorem obchodów Dnia Papieskiego i koordynatorem zbiórki pieniędzy na ulicach miast Lubelszczyzny z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla ubogich i zdolnych gimnazjalistów.

Jest również organizatorem cyklicznych wydarzeń kulturalnych: Festiwalu Kultury Młodzieżowej, Festiwalu Twórczości KSM, Widowiska kulturalnego upamiętniające rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Także wyjazdu młodych z tej części Polski na Światowe Spotkania Młodzieży, jak również jest organizatorem wyjazdu na europejskie spotkania w ramach Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, animowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taize.

Organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży od 1998 r. m.in. w dwóch własnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych w Częstoborowicach i w Józefowie nad Wisłą. Są to kolonie i obozy skierowane do młodych mieszkańców Lubelszczyzny, a także do zaprzyjaźnionej młodzieży z zagranicy. Ze względu na niskie ceny kolonii z wypoczynku korzystają dzieci, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mogłyby skorzystać z żadnej innej wyjazdowej formy wypoczynku letniego. Tradycją stały się obozy dziennikarskie o profilu radiowo – prasowym, wrześniowe rekolekcje studenckie, majowe „Wiosenne porządki w Wymarzonym Domu Młodych”, a także rekolekcje kandydackie dla przyszłych członków KSM AL oraz warsztaty dla liderów i instruktorów KSM AL.

Ponadto KSM AL współorganizował siedem edycji Forum Młodzieży Lubelszczyzny, Święta Młodych, Ogrody pełne dobra i Międzynarodowe Forum Młodzieży – kilkudniowe spotkania dyskusyjne dla kilkuset młodych ludzi z terenu województwa lubelskiego (całego świata), delegatów szkół, organizacji, ruchów, dekanatów. I prowadził audycję w radio Er „Młodzi o młodych dla młodych”.

Na szczeblu diecezjalnym Zarząd organizuje cykliczne spotkania tylko dla KSM-owiczów. Są to Bale Karnawałowe, Olimpiady sportowe o puchar Świętego Stanisława Kostki i spotkania sylwestrowe. Oraz charytatywne zbiórki Akcja Supermarket, z przeznaczeniem na fundusz stypendialny i Akcja Palma, z której dochód wspomaga remont Wymarzonego Domu Młodych w Częstoborowicach.

Dla kogo?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi, w wieku od 13 do 30 lat.

Formacja

Formacja oparta jest na żywym uczestnictwie w sakramentach Eucharystii oraz pokuty i pojednania, pogłębianym często poprzez kierownictwo duchowe, medytacji Pisma Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie brewiarzowej i różańcowej. Inspiracje czerpiemy z nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI, zwłaszcza z tekstów kierowanych w sposób szczególny do ludzi młodych.

Formacja w KSM AL to budowanie Cywilizacji Miłości. Jest to przesłanie, które kierował do świata Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślając niektóre negatywne aspekty współczesnej cywilizacji i nawołujący do urzeczywistnienia Cywilizacji Miłości. Idea Cywilizacji Miłości, oznacza z jednej strony zobowiązanie się do konsekwentnego praktykowania miłości w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym, religijnym, gospodarczym, kulturalnym i ekologicznym. Z drugiej strony oznacza gotowości głoszenia idei Cywilizacji Miłości, a także ich systematycznego poznawania i pogłębiania.

 

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video