wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Aktualności
Wpisał:adminicdmstracja Data: 25-11-2012
ikona

Drugi Wieczór Ewangelizacyjny za nami

21 listopada 2012 W kościele księży pallotynów p.w. Wieczerzy Pańskiej odbył się drugi Wieczór Ewangelizacyjny Dla Młodzieży z cyklu spotkań „Młodzi pytają o wiarę” w ramach trwającego Roku Wiary. Spotkanie zgromadziło ok 300 młodych ludzi przybyłych wraz z kapłanami z różnych stron archidiecezji, którzy wraz z zespołem Razem za Jezusem już od godz. 19.00 trwali w radosnym uwielbieniu, śpiewając, tańcząc i klaszcząc na cześć Pana. Młodzież intronizowała symbole wiary: krzyż, Słowo Boże oraz księgi Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów Soboru Watykańskiego II. Spotkanie to pogłębiało zrozumienie kolejnego artykułu wiary: „Wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. Zgromadzeni rozważali biblijny opis stworzenia świata oraz wysłuchali fragmentów Katechizmu Kościoła Katolickiego, będących komentarzem do Słów z Księgi Rodzaju. Następnie słowo do młodzieży skierował arcybiskup Stanisław Budzik, który w nauczaniu mówił o tajemnicy stworzenia, które ma zrozumienie i sens tylko w miłości Boga do człowieka. Miłość ta objawiła się także w posłaniu Syna Bożego dla odkupienia człowieka, które dokonało się w pełni czasu – pełni, w której także my teraz żyjemy. Bóg, Wszechmocny Stwórca, stworzył wszystko jako dobre i podtrzymuje istnienie każdej istoty żywej, a bez Niego wszystko umiera. Zgromadzona młodzież mogła także wysłuchać świadectwa Wiktora Sałka – perkusisty zespołu Razem za Jezusem, członka wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca oraz Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Młodzi ludzie spontanicznie zadawali pytania o wiarę księdzu Arcybiskupowi oraz trwali na wspólnej modlitwie. Spotkanie zostało przygotowane i skoordynowane przez Wydział Duszpasterstwa kurii lubelskiej, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz Pallotyńska Szkołę Nowej Ewangelizacji. Kolejny Wieczór Ewangelizacyjny Dla Młodzieży przypada 19 grudnia i odbędzie się w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie.

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video