wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Niedzielne Rozkminy
Wpisał:adminicdmstracja Data: 03-02-2013
ikona

DLA OJCÓW, PROROKÓW I DLA CIEBIE

Ewangelia wg św. Łukasza 4,21-30.

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.


„Czy nie jest to syn Józefa?”

Dzisiejsza Ewangelia nasuwa mi kilka myśli.

Ojcostwo. Jezus postrzegany był przez pryzmat Józefa – ojca. To wskazówka dla wszystkich ojców: nie jest obojętne dla twoich dzieci kim jesteś i co robisz. Tak jak postrzegają ciebie, będą postrzegać Twoje dzieci.

Proroctwo. Czyli głoszenie słowa Bożego. Jezusowi – Bogu-człowiekowi, było ciężko głosić „w swojej ojczyźnie”. Na początku został podważony Jego autorytet – to tylko syn Józefa, cieśli. Później gdy zaczął mówić prawdę, która się ludziom nie podobała, chcieli Go zabić. Jezus pokazuje, że ta misja, nie tylko jest słodka – gdy tłumy wpatrzone Go słuchały, ale że jest też trudna. W sytuacji zwątpień niech wszystkim współczesnym prorokom i nauczycielom towarzyszy tekst z pierwszego czytania: „A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi(…) Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać” (Jr 1,18a.19).


Szczęśliwy mąż
Grzegorz Kociuba

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video