"Niech Ci się stanie,
jak pragniesz"

Ewangelia wg św. Mateusza 15, 21-28
Z KRÓLESTWEM BOŻYM DZIEJE SIĘ TAK …

Ewangelia wg św. Marka  4, 26-34 Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie […]


KTÓRZY SĄ MOIMI BRAĆMI?

Ewangelia wg św. Marka 3, 20-35 Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że […]


PODNIEŚ SIĘ NA ŚRODEK!

Ewangelia wg św. Marek 2, 23 – 3, 6 Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli […]


UCZCIE JE ZACHOWYWAĆ WSZYSTKO, CO WAM PRZYKAZAŁEM

Ewangelia wg św. Mateusza 28, 16-20 Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A […]


#doSMALu 2018 odc. 9

#doSMALu2018 odc. 8

#doSMALu2018 odc. 7

#doSMALu2018 odc. 6

#doSMALu2018 odc. 5

„PARAKLET … ON ZAŚWIADCZY O MNIE … DUCH PRAWDY …”. KIM JEST DLA CIEBIE?

Ewangelia wg św. Jana 15, 26-27; 16, 12-15 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę […]