wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Niedzielne Rozkminy
Niedzielne Rozkminy
ikona

ON ZAŚ CHRZCIĆ WAS BĘDZIE DUCHEM ŚWIĘTYM

Ewangelia wg św. Marka 1, 1-8 Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego […]


wiecej
ikona

… KAŻDEMU WYZNACZYŁ ZAJĘCIE …

Ewangelia wg św. Marka 13, 33-37 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan […]


wiecej
ikona

WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH, MNIE UCZYNILIŚCIE

Ewangelia wg św. Mateusza 25, 31-46. „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły […]


wiecej
ikona

POSZEDŁ, PUŚCIŁ JE W OBIEG I ZYSKAŁ DRUGIE PIĘĆ

Ewangelia wg św. Mateusza 25, 14-30. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, […]


wiecej
ikona

TE, KTÓRE BYŁY GOTOWE, WESZŁY Z NIM NA UCZTĘ WESELNĄ

Ewangelia wg św. Mateusza 25, 1-13. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w […]


wiecej
ikona

NAJWIĘKSZY Z WAS NIECH BĘDZIE WASZYM SŁUGĄ

Ewangelia wg św. Mateusza 23, 1-12. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom […]


wiecej
ikona

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ

Ewangelia wg św. Mateusza 22, 34-40. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe […]


wiecej
ikona

NARADZALI SIĘ, JAK BY PODCHWYCIĆ JEZUSA W MOWIE

Ewangelia wg św. Mateusza 22, 15-21 . Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. […]


wiecej
ikona

WYPRAWIŁ UCZTĘ WESELNĄ SWEMU SYNOWI

Ewangelia wg św. Mateusza 22, 1-14. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły […]


wiecej
ikona

ODDAŁ JĄ W DZIERŻAWĘ ROLNIKOM

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 33-43. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy […]


wiecej
Przejdź do:
aktualności dla ducha video