Aktualności

Z KRÓLESTWEM BOŻYM DZIEJE SIĘ TAK …

Ewangelia wg św. Marka  4, 26-34 Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie […]

KTÓRZY SĄ MOIMI BRAĆMI?

Ewangelia wg św. Marka 3, 20-35 Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że […]

PODNIEŚ SIĘ NA ŚRODEK!

Ewangelia wg św. Marek 2, 23 – 3, 6 Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli […]

UCZCIE JE ZACHOWYWAĆ WSZYSTKO, CO WAM PRZYKAZAŁEM

Ewangelia wg św. Mateusza 28, 16-20 Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A […]

#doSMALu 2018 odc. 9
#doSMALu2018 odc. 8
Starsze posty