wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Niedzielne Rozkminy
Wpisał:adminicdmstracja Data: 03-06-2012
ikona

3 czerwca 2012 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

(Mt 28,16-20) Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł
do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Widziałam ich wczoraj. Nie jedenastu ale piętnastu. Nie na wysokiej górze w Galilei
ale w lubelskiej katedrze. Nie wiem czy niektórzy wątpili (choć podejrzewam, że na drodze
powołania zdarzyło im się to nie jeden raz), ale jestem pewna że większość miała w sobie
obawę przed tym co przed nimi nowe i nieznane, ale z drugiej strony tę ogromną pewność, że
Ten których ich powołał będzie teraz będzie nimi czuwał. Patrzyłam jak leżeli na podłodze,
patrzyłam jak z rąk arcybiskupa przyjmowali święcenia prezbiteratu. Zostali posłani jak
apostołowie, aby nauczać i udzielać sakramentów. Ewangelia dzieje się właśnie dziś! Bóg
wybiera to co głupie w oczach świata i czyni to narzędziem w swoich rękach. Potężnym
narzędziem. On przez ich ręce jest z nami przez wszystkie dni do skończenia świata.

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video