wstazka
Kościół Świętego Ducha
Strona główna -> Męska rozkmina
Wpisał:adminicdmstracja Data: 30-06-2013
ikona

„PRZYSZLI… BY PRZYGOTOWAĆ MU POBYT”

Ewangelia wg św. Łukasza 9,51-62.

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?» Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

 

„przyszli… by Mu przygotować pobyt.”

Jezus wysyła współpracowników by przygotowali mu drogę. Jednak nie wszędzie Go przyjmują, a Jego najbliżsi współpracownicy chcą za to odpłacić zniszczeniem. Mowa o Jakubie i Janie – synach gromu. Podoba mi się ich postawa, szczerze mówią o tym czego pragną. Widać to także w innym miejscu w Piśmie świętym (por. Mk 10,32n). W drodze do Jerozolimy proszą Pana Jezusa o to, by w Jego chwale siedzieć po prawej i lewej stronie. Nie zastanawiają się: „czy to wypada”, „co powiedzą ludzie”. Mówią Jezusowi o pragnieniach swego serca, a on albo im zabrania, albo im wyjaśnia jak je dobrze spełnić. A Ty jakie masz pragnienia? Mówiłeś już o nich Jezusowi?

Życzę w najbliższym czasie odwagi by zdobyć się na szczerą rozmowę z Bogiem. Otuchy niech doda nam dzisiejszy psalm: „Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy” (Ps 16,11).

Szczęśliwy mąż

Grzegorz Kociuba

Podziel się na:

Komentarze
Przejdź do:
aktualności dla ducha video